За Инфограф

Инфограф е платформа, чиято цел е да насочи общественото внимание към важните числа на нашето време. Ние нямаме за цел да те поучаваме, или да те затормозяваме с пространствени анализи.

Разглеждаме числата като прекия път между заблудата и информираното човешко решение. Даваме ти възможност сам да ги опознаеш и да ги използваш както сметнеш за добре.
Даваме ти сечивата, с които да изковеш своите аргументи.


Достоверност на източниците

Всички материали на този сайт се базират на обработка на официална статистическа информация, предоставяна от различни институции като Националния статистически институт (НСИ), Евростат, Световната банка, Международния валутен фонд, министерствата и агенциите към тях и т.н.

Връзка към източника на суровите данни, които използваме в своите анализи, е винаги налична вдясно от основния текст.

Когато източникът на визуализираната и/или анализирана информация е трета страна (медия, неправителствена организация, външен автор и т.н.) Инфограф прави всичко възможно да установи достоверността на тази информация и начинът, по който тя е добита. В случай че това не стане, материалът не бива публикуван. Както и при материалите, базирани на официални данни, Инфограф винаги предоставя връзка към първоизточника на информацията.