Колкото по-евтин е бензинът, толкова по-висок е делът на данъците в него

Дори ако всички разходи по добиване на суровината, последваща обработка, съхранение, транспорт и печалба за производителите и търговците се вместят в рамките на 10 стотинки/литър, цената по колонките пак ще е най-малко 1 лев.

През последната година средната цена на бензина по колонките в България варираше от 2,55 лв./литър до 1,88 лв./литър за масовия А-95. Цената се движеше горе-долу в унисон с цената на суровия петрол, разбира се, предвид особеностите на българския пазар (липса на достатъчно конкуренция, остарели рафинерии, съмнително качество на горивото и други). Въпреки това всеки следващ долар понижение на цената на суровия петрол оказваше все по-малък ефект върху крайната цена по колонките. Особеностите на българския пазар и спадащият курс на еврото са само част от обяснението на този процес. Сериозно влияние оказва и още един, често пренебрегван фактор – режимът на данъчно облагане на горивата.

Колкото по-ниска е цената на бензина, толкова по-висок е делът на данъците в нея. Например, при постигнатото дъно на цената от 1,88 лв./литър за масовия А-95 през февруари 2015 г. данъците формират 54,35% от цената. За сравнение, при цена от 2,56 лв./литър от началото на 2014 г. данъците формират 44,44% от цената по колонките. Причината за това изменение е фиксираният размер на акциза – 71 ст. на литър.

Това означава, че при крайна цена по колонките от 1,50 лв. делът на данъците ще бъде 64%, докато при крайна цена по колонките от 3 лв., той пада до 40,3%. На практика бензинът никога не може да бъде безплатен. Дори ако всички разходи по добиване на суровината, последваща обработка, съхранение, транспорт и печалба за производителите и търговците се вместят в рамките на 10 стотинки/литър, цената по колонките пак ще е най-малко 1 лев. 

Реклама