Най-много са новите „софиянци“ от Пловдив

Данните на НСИ за миграцията на населението между областите в страната показва че между 2004 и 2013 г. в столицата са се заселили близо 200 хиляди души.

Данните на НСИ за миграцията на населението между областите в страната показват, че между 2004 и 2013 г. в столицата са се заселили близо 200 хиляди души.

Ако изключим миграцията от Област София, най-много са преселниците от област Пловдив (13,1 хил. души), следвани от Благоевград (11,7 хил. души) и Плевен (11,5 хил. души). Най-малко на брой са заселилите се в столицата жители на областите Силистра (2,9 хил. души), Търговище (2,8 хил. души) и Разград (2,3 хил. души).

Въпреки големия брой пловдивчани, които се преместват в столицата, миграцията не може да бъде описана като проблем за област Пловдив. Тя е една от малкото области в страната, в които механичният прираст на населението за последното десетилетие е положителен. Това означава, че повече хора се заселват в областта, отколкото я напускат. Други такива области са Варна и Бургас.

Не така стоят нещата в област Благоевград – областта от която през 2006 г. и в периода след 2011 г. преселниците в столицата са дори повече от тези от Пловдив. Въпреки че област Благоевград остава сред областите в най-добро демографско състояние у нас, естественият и механичният прираст на населението в тази област през последното десетилетие е отрицателен. 

Сподели статията