Работещите бедни – жертва на ниското образование

Данните са категорични, че факторът образование е ключов за реализацията на пазара на труда, като пропастта между тези с основно образование и висшистите е огромна.

В България често се говори за така наречените „работещи бедни“. В повечето случаи, когато стане дума за причините за това явление, вниманието се насочва към размера на доходите и в частност – минималната работна заплата. Първосигналната реакция е – щом има работещи бедни, значи минималното възнаграждение е прекалено ниско. Този подход към тълкуването на проблема показва неразбиране на основните причини за възникване на бедността.

Официалните данни на НСИ показват, че в генезиса на проблема стоят два основни фактора:

  1. липсата на работа
  2. ниското образование (на работещите или в случая с бедните деца – на техните родители)

През 2013 г. (последната, за която има официални данни), делът на работещите бедни у нас се понижава до 7,4%, при 8,2% през 2011 година. За същия период делът на безработните бедни достига 52,2%. Това означава, че човек има 7 пъти по-голям шанс да бъде беден, ако е безработен, отколкото ако е зает. Разбивката на данните за работещите лица по бедност и образование показва още нещо – огромната част от работещите бедни са хора с основно или по-ниско образование.

Петър Ганев от ИПИ обяснява това така:

Данните са категорични, че факторът образование е ключов за реализацията на пазара на труда, като пропастта между тези с основно образование и висшистите е огромна. Ако се ограничим само до работещите, то бедност при работещите висшисти на практика няма (едва 1,5%), докато бедността при работещи с основно образование остава висока - над 30% са в риск от бедност. С други думи, дебатът за работещите бедни е разговор за образованието и липсата на квалификация.

Административното повишаване на минималното възнаграждение не е панацея за разрешаването на този проблем, тъй като поставя на риск работните места на много от най-нископлатените и нискоквалифицирани работещи у нас. Ако нивото на минималната заплата се окаже в един момент по-високо от това, което работодателят е склонен да предложи за труда им, тяхната заетост бива поставена под риск. Както данните на НСИ недвусмислено показват – загубата на достъп до трудовия пазар е един от най-сигурните начини за изпадане под линията на бедността. Дългосрочното решение на проблема с работещите бедни минава задължително през повишаването на квалификацията и повишаването на производителността на труда на работещите. 

Сподели статията