Демографската криза у нас е сериозна, но в ЕС има и по-закъсали

Въпреки че демографската ситуация в България е изключително тежка, твърдението, че положението у нас е много по-лошо от това в останалите страни членки на ЕС е малко пресилено.

Въпреки че демографската ситуация в България е изключително тежка, твърдението, че положението у нас е много по-лошо от това в останалите страни членки на ЕС, е малко пресилено.

И все пак – как стоят нещата у нас? Населението на страната ни се очаква да намалее от 7,23 млн. души през 2013 г. до 4,93 млн. души през 2080 година (-32,3%), а медианната възраст да се увеличи от 43,2 на 47,5 години за същия период.

Според базовия сценарий на Евростат за демографското развитие на страните от ЕС до 2080 г., има две държави, чието население се очаква да намалее по-бързо от това в България – Литва (-33,2%) и Латвия (-38,0%). Сходен спад на населението с този у нас се очаква в Португалия (-32,2%), Гърция (-30,4%) и Словакия (-28,5%). Въпреки че населението на ЕС се очаква да нарасне с 2,5% като цяло, в 14 от държавите ще да бъде регистриран спад. В същото време в половината от страните членки на ЕС медианната възраст на населението ще се повиши по-бързо от тази в България. Така страната ни, която през 2013 г. е с 3-тата най-висока медианна възраст на населението в ЕС, ще отстъпи чак на 10-то място.

Ако изключим миграцията на населението от сметките, страните, чието население ще намалее по-бързо от това в България, стават четири - Испания, Гърция, Германия и Португалия. Сходни нива на спад с този у нас се очакват в Словакия и Италия. При този вариант по-малко увеличение на медианната възраст от тази у нас се очаква единствено в Швеция, Финландия и Франция. Така през 2080 г. в цели 16 страни се очаква медианната възраст да е по-висока от тази в България.

Тези прогнози показват, че въпреки че демографските предизвикателства, пред които е изправена страната ни са наистина сериозни, заплахата е ясно видима и в много други страни членки. Нещо повече – един от основните двигатели на негативните процеси у нас е миграцията – фактор, който е особено чувствителен към социално-икономическото положение в страната. Ако успеем да наваксаме част от своето изоставане от другите страни членки в икономическо отношение, процесите на обезлюдяване и повишаваща се средна възраст могат да бъдат забавени.