Мрачни данни за пазара на труда в САЩ

Вместо очакваните 245 хиляди работни места, американската икономика е успяла да създаде едва 126 хиляди – два пъти по-малко.

Разочароващите данни за развитието на американската икономика през последните няколко месеца достигнаха до своя апогей с публикуването на данните за пазара на труда през месец март. Вместо очакваните 245 хиляди работни места, американската икономика е успяла да създаде едва 126 хиляди – т.е. два пъти по-малко. Това слага края на дълъг период, в който месечният ръст на работните места в САЩ се задържа над 200 хиляди.

До този момент процесът на създаване на работни места изглеждаше до голяма степен изолиран от влошаващите се икономически перспективи и понижаващите се очаквания на бизнеса. Отговор на въпроса „Наистина ли се е възстановил пазарът на труда в САЩ?“ намираме в последния брой на „Златен вестник“:

Голяма част от спада на безработицата в САЩ е просто статистически ефект от увеличаващия се брой на напускащите работната сила лица. Делът на икономически активните лица в страната (тоест тези, които работят и тези, които търсят работа) е на 40-годишно дъно, а ръстът на доходите остава анемичен.

Това са обстоятелства, които не се вписват в представите за силна икономика и възстановяващ се пазар на труда. В допълнение – голяма част от новите работни места са за нископлатени и нискоквалифицирани работници, в резултат на което производителността на труда на практика не е мръднала през последните няколко години.

По-лошите от очакваните данни за развитието на пазара на труда в САЩ могат да бъдат използвани от Федералния резерв като аргумент срещу очакваното покачване на основния лихвен процент. 

Реклама