Българите: Без ЕС щеше да е по-зле

Голяма част от сънародниците ни виждат членството на страната в ЕС като положително за развитието ѝ в редица сфери

Според данните от последното проучване на Евробарометър, голяма част от сънародниците ни виждат членството на страната в ЕС като нещо положително за развитието ѝ в редица сфери.

От далите категоричен отговор български граждани, повечето считат, че България щеше да бъде „по-зле“, ако не беше членка на ЕС. Това наблюдение важи за всяка една от 15-те изследвани области. Като най-положително се оценява членството на страната ни върху сферите: „Околна среда“, „Научни изследвания“, „Външна политика“, „Защита на личните данни“ и „Имиграция“.

Въпреки това има някои сфери („Селско стопанство“, „Образование“ и „Енергетика“), в които българите са почти наравно разделени в двата лагера: "по-добре" и "по-зле".

Има и друг момент - значителна част от анкетираните са на мнение, че членството ни в ЕС не е имало кой знае какъв ефект. В 13 от 15-те разглеждани области делът на гражданите, които мислят че положението щеше да е "същото" и без ЕС, е над 20%. Поне един от всеки десет българи отговаря с "не знам" на всеки от 15-те въпроса.

Тези данни показват, че макар положителните нагласи по отношение на ЕС да надделяват, обществото ни остава разделено по отношение на ползите от членството.

Проучването „Парламентарен барометър“ на Европейския парламент (EB/PE 82.4) е проведено посредством личен контакт с 27 801 граждани в 28-те страни членки на ЕС в периода от 29 ноември до 9 декември 2014 г. 

Сподели статията