Паричните преводи на българите от чужбина намаляват през 2014

БНБ ревизира данните за две години назад

От последните данни на БНБ става ясно, че българите, живеещи постоянно в чужбина, са изпратили по-малко пари в страната ни през 2014 г., отколкото през 2013 година. Спадът е с около 25 млн. евро, като средствата намаляват от 850,1 млн. евро за 2013 г. на 825,1 млн. евро през миналата година. Това е първата година на спад след присъединяването на страната ни в ЕС. 

През януари 2015 г. българите, живеещи в чужбина са изпратили в страната ни 60,1 млн. евро, което е малко по-висока сума от тази през същия месец на 2014 г., но остава с 2,6 млн. евро по-ниска от регистрираната през първия месец на 2013 година.

През последните няколко години преводите от българи в чужбина чупеха рекорд след рекорд, достигайки най-високата си точка - 85,1 млн. евро през май 2013 година. Предвид стагниращото ниво на доходите в много от страните членки на ЕС, ръстът на тази статия от платежния баланс на страната ни, обикновено се обяснява с увеличаващият се брой на лицата, живеещи постоянно зад граница.

Разбира се, тези данни отразяват не реално направените трансфери от българите, живеещи зад граница, а оценката на БНБ за тези трансфери. Методологията на централната банка се базира на редица допускания, поради което много експерти считат, че реалният размер на тези средства е дори по-голям. Въпреки спадът в резултат на ревизията на данните за миналата година, изпращаните от българите зад граница средства остават значителни. 

Реклама