Докъде стигнахме с Целите на хилядолетието за развитие?

Целите на Световната банка трябва да бъдат достигнати тази година.

Годината, която Световната банка определи като крайна за постигането на Целите на хилядолетието за развитие, вече е тук. На глобално ниво някои от тях вече са постигнати. Такива са намаляването на дела на населението, живеещo с под $1,25 на ден, осигуряването на по-широк достъп до чиста питейна вода и подобряването на съотношението между момичетата и момчетата, които се записват в начално образование.

При други цели (особено в сферата на здравеопазването) напредъкът е ограничен. Подобряването на достъпа до канализационна инфраструктура също изостава сериозно.

Въпреки това цялостният напредък изглежда по-значителен от очакванията на много анализатори, особено предвид тежките последствия от световната финансова и икономическа криза. Тъй като данните за напредъка на страните се публикуват с известен закъснение, яснота за това коя страна докъде действително е стигнала с постигането на целите ще имаме чак през 2017 година.

Напредъкът на страните по преобладаващата част от целите се оценява на база средните стойности на индикаторите за последните 5 години, за които са налични данни. Повечето от визуализираните тук оценки на Световната банка се базират на данни за периода 2011-2013 година. По подразбиране в графиката са активирани само сериите „постигната цел“ и „сериозно изоставане“.

Видове напредък:

  • Постигната цел – Показва броя на страните, които са постигнали определените цели предварително;
  • Достатъчен напредък – Показва броя на страните, които се очаква да достигнат целта до 2015 г.;
  • Недостатъчен напредък – Показва броя на страните, които няма да успеят да постигнат целта до 2015 г., но могат да успеят да го сторят в периода 2016-2020 г.;
  • Умерено изоставане – Показва броят на страните, които няма да успеят да постигнат целта до 2015 г., но могат да успеят да го сторят в периода 2020-2030 г.;
  • Сериозно изоставане - Показва броят на страните, които няма да успеят да постигнат целта дори до 2030 година.

За повече информация за отделните цели можете да посетите страницата на Световната банка.