2014: Доходите замръзват, но структурата им се подобрява

Все по-голяма част от доходите на българските домакинства се формират в резултат на активна трудова дейност

През 2014 г. средният годишен общ доход на домакинствата в страната нараства минимално спрямо 2013 година, достигайки 11 666 лв. при 11 420 лв. през миналата година. Въпреки това структурата на доходите видимо се подобрява – все по-голяма част от доходите на българските домакинства се формират в резултат на активна трудова дейност.

Данните на НСИ показват, че доходите от работна заплата през 2014 г. достигат 6 327 лв. на домакинство и формират рекордните 54,2% от общия доход на домакинствата. Това отразява подобряващото се състояние на пазара на труда и увеличаването на броя на заетите лица.

Доходите от предприемачество достигат 758 лв. на домакинство, или 6,5% от общия доход – отново рекордно висок дял.

Почти непроменен спрямо предходната година се запазва делът на доходите на домакинствата от пенсии – те формират около една четвърт от общите доходи.

Доходите от други социални трансфери нарастват от 3,0% на 3,6%, но увеличението се дължи на по-високия размер на някои от социалните помощи, а не на увеличаване на броя на хората, които ги получават. В унисон с данните за подобряване на пазара на труда се забелязва спад на относителния дял на доходите на домакинствата от обезщетения за безработица. През 2014 г. те формират едва 0,5% от общия доход на домакинствата, което е най-ниското ниво от 2009 г. насам.

Въпреки замръзването на нивото на общите доходи на домакинствата през 2014 г., данните публикувани от НСИ са по-скоро положителни. Подобряването на структурата на доходите (по-голяма част от тях се формират като следствие от активна трудова дейност и предприемачество) залага потенциал за по-бързото им нарастване в последващи периоди.

 

Статията е подготвена за седмичния бюлетин на ИПИ "Преглед на стопанската политика".

Реклама