Още десет дни работим за държавата

За седма поредна година ще ни се наложи да „отработваме“ дефицита в бъдещи периоди

Точно 10 дни ни делят от Деня на свободата от правителството. През 2015 г. този ден (известен по света като „Tax Freedom Day“) се пада на 2 май, докато през 2014 г. беше един ден по-рано.

Денят на свободата от правителството у нас се изчислява от Института за пазарна икономика (ИПИ). Образно казано това е денят, в който спираме да работим за държавата и започваме да работим за себе си. Датата е фигуративна и показва кога държавната хазна ще се напълни, ако всичко изработено отива моментално за нуждите на правителството.

Важно е да отбележим, че ангажиментите на данъкоплатците далеч не се изчерпват с попълването на предвидените постъпления в бюджета за текущата година. Честите дефицити в държавния бюджет, за чието покриване правителството ни взима заеми, ще трябва да бъдат покрити в бъдещи периоди. Тази година е седмата поред, в която това се случва. За сравнение - в годините преди кризата, когато бюджетът е на излишък, дните за „отработване“ са отрицателна величина. Това означава, че българските граждани и данъкоплатци още тогава са изработили част от нужното за следващи периоди или са покрили стари задължения.

Разбира се данъчната тежест в България е различна за всеки един гражданин. Голямата тежест пада върху раменете на работещите българи и най-вече тези от тях, които изрядно плащат своите данъци. За много от тях Денят на свободата от правителството може да дойде дори през лятото, когато много от съгражданите им вече си „почиват“. 

Сподели статията