Две трети от държавите по света са зад България по социално развитие

Страната ни е сред лидерите в Югоизточна Европа, но в рамките на ЕС сме предпоследни

Според второто издание на Индекса на социалното развитие България е на 43-то място от общо 133 изследвани държави. Страната ни постига сравнително висок резултат в покриването на основните нужди на населението, но не успява да постигне добро качество на живот и да предостави достатъчно възможности за развитие. 

Общият резултат на България (70,19 от възможни 100 точки) я поставя в групата на страните с по-високо от средното ниво на социално развитие. България е една от най-развитите в социално отношение страни в Югоизточна Европа. Въпреки това единствената страна от ЕС, чийто резултат е по-нисък от нашия, е Румъния (68,37/100 т.).

България постига най-висок резултат в предоставянето на основни нужди, като спрямо показателите за водоснабдяване и канализация се представя относително по-добре от други държави със сходен БВП на човек от населението. Също така, в сравнение пак с тези страни, у нас нивото на политическо насилие е чувствително по-ниско. Относително добри са и резултатите в осигуряването на достъп до висше образование.

Най-слабо е представянето на България в постигнатото качество на живот и благополучие. Степента, в която законите защитават частната собственост, наличните възможности за личен избор и свобода, както и нивото на толерантност към имигранти са по-ниски в България в сравнение със страни с подобно ниво на БВП на глава от населението.

Индексът се съставя от група специалисти в различни сфери на икономиката, обединени под ръководството на харвардския професор Майкъл Портър. Включените в него 133 държави обхващат 94% от населението в света. Целта е да се покаже зависимостта между икономическия растеж и социалния прогрес, като се преосмисля причинно-следствената връзка между тях и се търсят причините, задвижващи и двата процеса. Оказва се, че невинаги при висок брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението има и социален прогрес. Индексът на социално развитие за 2015 е съставен от 52 индикатора, разпределени в три подгрупи: Основни човешки нужди, Основа за благостъстоянието, Възможности за развитие.

Повече за методологията на изследването, както и за резултатите на нашата страна, можете да откриете тук.