Дупката в пенсионната система (2003-2014)

Приходите от осигуровки са достатъчни за покриване на едва 48% от годишните разходи на държавното обществено осигуряване

Според предварителния отчет на НОИ, разходите за пенсии през 2014 г. достигат 8,15 млрд. лв., което се равнява на 9,9% от БВП на страната. Това означава, че за пенсии отива 1 лв. от всеки 10 лв., които икономиката произвежда годишно.

Възстановяването на пазара на труда през 2013 и 2014 г. има положителен ефект върху приходите от осигуровки. В сравнение с 2012 г. те нарастват с 670 млн. лв., което обаче се оказва недостатъчно, за да спре увеличаващият се дефицит в системата на държавното обществено осигуряване - разходите за пенсии през 2014 г. нарастват с 890 млн. лв. спрямо тези две години по-рано.

През 2014 г. приходите от осигуровки са достатъчни за покриване на едва 48% от годишните разходи на ДОО. Повече от половината разходи се покриват с трансфери от държавния бюджет. Това означава, че по-голямата част от разходите на ДОО (от които пенсиите формират близо 87%) се финансират с други данъци. Общата сума на трансфери за ДОО от държавния бюджет за 2014 г. възлиза на 4,88 млрд. лв.

Сред основните предпоставки за задълбочаващия се недостиг на средства в ДОО са:

  • високият дял на сивата икономика в страната (по някои оценки - все още над 30%);
  • забавената пенсионна реформа и ниската ефективна възраст на пенсиониране у нас (57,6 години през 2014 г., което е с 3 години по-ниско от средното за ЕС);
  • негативните демографски тенденции, които оказват влияние както върху приходната, така и върху разходната част на системата (с течение на времето и без промени в системата все по-малко хора в активна възраст ще трябва да осигуряват средствата за нарастващ брой пенсионери). 
Реклама