18 млрд. евро за три месеца или Гърция фалира

Колко и на кого трябва да плати Гърция през следващите месеци

На 14 май 2015 г. Гърция за пореден път поиска от своите кредитори отсрочка за погасяването на натрупаните задължения. На този етап изглежда малко вероятно такова споразумение да бъде постигнато, което означава, че за страната ще бъде истинско предизвикателство да избегне фалита до края на лятото.

За следващите три месеца и половина Гърция трябва да изплати над 18 млрд. евро на Международния валутен фонд (МВФ), Европейската централна банка (ЕЦБ) и другите си кредитори. Отделно за същия период Гърция трябва да осигури близо 16 млрд. евро за изплащането на пенсии* и заплати на държавните служители. Разбира се, гръцкото правителство има и други, макар и по-малки по размер, разходи.

Общо за периода 15 май – 31 август 2015 г. страната трябва да осигури средства за:

  • Разходи за пенсии - 10,5 млрд. евро
  • Задължения по краткосрочни облигации (краткосрочни заеми) – 9,6 млрд. евро
  • Задължения към ЕЦБ – 6,7 млрд. евро
  • Заплати в публичния сектор – 5,3 млрд. евро
  • Задължения към МВФ – 2,2 млрд. евро
Най-много задължения към кредиторите падежират (трябва да бъдат изплатени) през м. юни – близо 7 млрд. евро и юли – близо 6 млрд. евро.

До този момент правителството успява да посреща плащанията си, макар и с все повече трудности и прилагайки все по-противоречиви похвати. Така, например, само преди няколко дни Атина използва част от депозитарната си сметка към МВФ, за да си плати транша към.. самия МВФ! Средствата ще трябва да бъдат възстановени през следващите седмици. Също така на 13 май Гърция успя успешно да пласира 1,14 млрд. евро в краткосрочни облигации, които най-вероятно ще бъдат използвани за рефинансирането на задълженията на страната до края на този месец. Това означава, че плащанията просто биват отлагани във времето – т.е. правителството взема заеми, с които изплаща своите текущи задължения, като същевременно трупа нови за бъдещи периоди.

Междувременно гръцката икономика отново е в рецесия. БВП на страната е намалял с 0,2% през първото тримесечие на 2015 г., след като през последното тримесечие на 2014 г. също беше регистриран спад от 0,5%.

* Средствата, необходими за изплащането на пенсиите и заплатите в публичния сектор, са изчислени от Open Europe на база данни за предходните две години и включват както разходите за централния бюджет, така и тези на държавното обществено осигуряване в Гърция. Поради факта, че някои от заплатите се изплащат в средата на месеца, общият разход всъщност не се пада на един и същ ден (както е на графиката - в края на месеца), а е разпределен по-равномерно.

Реклама