Facebook държи пазара

Понякога е трудно да осъзнаем колко значителна е разликата между компанията и нейните конкуренти

Всички знаем, че Facebook е най-голямата социална мрежа в света. Въпреки това понякога е трудно да осъзнаем колко значителна е разликата между компанията и нейните конкуренти. За да направим това, ще сравним броя на активните потребители и средния приход от един потребител на Facebook и други две от най-популярните социални мрежи - Twitter и LinkedIn.

Facebook води… с много!

На годишна база броят активни потребители на Twitter и LinkedIn нараства по-бързо от този на Facebook. Това, обаче, се дължи най-вече на по-ниската изходна база, спрямо която се правят изчисленията.

Например: в сравнение със същия период на миналата година, през януари-март 2015 г. Facebook увеличава броя на своите активни потребители от 1,28 на 1,44 млрд. – т.е. с около 160 млн. души (или близо 13%). Ръстът при LinkedIn е от 82 на 97 млн., но тези 15 млн. нови активни потребители са достатъчни за отчитането на ръст от 18,3% на годишна база.

Поради ограничения брой интернет потребители е напълно нормално по-малки, но също успешни компании да увеличават по-бързо броя на своите активни потребители. Въпреки това разликата в растежа между Facebook и нейните по-малки конкуренти се свива. Ако през 2013 г. Twitter и LinkedIn увеличаваха своята потребителска база с над 30% на годишна база, то в началото на 2015 г. този растеж се забави до едва 18%, спрямо 13% при Facebook.

Тази тенденция ясно показва, че по отношение на потребителската база Facebook ще остане едноличен лидер сред социалните мрежи в развитите страни в обозримо бъдеще. 

Лидер и по отношение на ефективността

Вече близо две години Facebook е социалната мрежа, която постига най-висока ефективност при предоставянето на различни онлайн услуги, като остава предпочитаният партньор в този сегмент. Показател за това е високият доход, който компанията генерира за всеки свой активен потребител. Пикът е през последните месеци на 2014 г., когато компанията отчита 2,77 долара приход за всеки потребител, при 1,75 долара за LinkedIn* и 1,28 долара за Twitter. Причината за силните данни на Facebook е изключително успешното преминаване към мобилния бизнес, който вече генерира над 70% от приходите на компанията. Прегледът на данните за трите компании показва два интересни момента:

  1. В периода между януари 2012 г. и юни 2013 г. LinkedIn не изостава, а в някои случаи дори задминава Facebook по този показател. Тенденцията се обръща не от понижаването на ефективността на LinkedIn, а от изпреварващия ръст при Facebook.
  2. Twitter набира скорост - докато в началото на 2012 г. Twitter генерира едва 0,33 долара приход за всеки свой потребител, то в края на 2014 г. тази стойност е вече цели 1,50 долара или 54% от нивото на показателя при Facebook и цели 81% от нивото на LinkedIn.


* Важно е да се отбележи, че при Facebook и Twitter показателят измерва средния приход от реклама за всеки потребител, докато при LinkedIn структурата на приходите е по-сложна и показателят показва общо среден приход за всеки потребител. При LinkedIn основните приходи не се генерират от реклама, а от услугите, които LinkedIn предоставя на работодатели при набиране на кадри.