Застаряването на работната сила у нас спира, поне засега

През 2001 г. на всеки 100 души на възраст 60-64 години се падат 123 души на възраст 15-19 години. През 2014 г. – едва 62.

Застаряването на работната сила е едно от основните предизвикателства пред пазара на труда в България, а коефициентът на демографско заместване е един от основните показатели, които онагледяват този процес. В периода 2001-2013 г. той спада от 123,6% на 61,5%, а през 2014 г. се покачва до 61,9%.

Коефициентът на демографско заместване показва какво е съотношението между лицата, които влизат в трудоспособна възраст (тези на възраст 15-19 години) и лицата, които излизат от нея (60-64 г.). Измерва се в проценти и се получава като разделим броя на 15-19 годишните на броя на 60-64 годишните и умножим резултата по сто. Коефициент над 100% показва, че всеки 100 души, които излизат от трудоспособна възраст, биват заместени от над 100 млади хора. Такава е ситуацията в нас до 2006 г., включително. Коефициент под 100% показва, че на повече хора предстои да напуснат работната сила, отколкото да влязат в нея, както е в България в момента.

На областно ниво най-благоприятен коефициент на демографско заместване се наблюдава в Сливен (77,8%), Пазарджик (71,4%) и Разград (68,1%). Този за столицата е близък до средния за страната – 62,6%.

Най-нисък е коефициентът в Перник (49,0%), Кюстендил (47,9%), Габрово (47%) и Смолян (46,6%). Коефициент под 50% на практика означава, че населението, което излиза от работоспособна възраст, е два пъти по-многобройно от това, което влиза в нея.

И накрая една малко по-положителна новина: тъй като в периода 2002-2009 г. раждаемостта в страната нараства (от 66,5 хил. новородени на 81,0 хиляди новородени), можем да очакваме известно стабилизиране на коефициента на демографско заместване през периода 2017-2024 година. Това е периода, в който тези деца ще влязат във възрастовата група на 15-19 годишните. Тази прогноза се потвърждава и от броя на лицата в различните възрастови групи (5-9, 10-14 и съответно 50-54, 55-59). Дори в най-добрия случай, обаче, е трудно да си представим, че при сегашната структура на населението този коефициент ще надхвърли 70%.

Сподели статията