За какво отидоха парите от бюджета (1998-2014)

Увеличението на социалните разходи е по-голямо от общия ръст при образованието, здравеопазването, отбраната и сигурността

Министерство на финансите (МФ) обнови своята база данни по изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) от 1998 г. насам. Наред с републиканския бюджет, в КФП влизат още бюджетът на съдебната власт, бюджетите на общините, бюджетът на социалното осигуряване, НЗОК, висшите учебни заведения, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове, създадени към министерства и ведомства (вкл. европейските средства).

Прегледът на данните за периода 1998-2014 г. показва, че:

  • През 2014 г. разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи достигат 11,4 млрд. лв. - рекордните 13,87% от брутния вътрешен продукт (БВП). Основната част от тези разходи (около 8,1 млрд. лв.) са за пенсии.
  • Рекорд има и при разходите за здравеопазване – те достигат 3,99 млрд. лв. или 4,85% от БВП на страната.
  • Разходите за образование достигат 3,27 млрд. лв. (4% от БВП), което също е близко до най-високите нива в периода.

Разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи са единствените, чиито номинален размер се увеличава във всяка една от годините от 1998 г. насам. Увеличението на социалните разходи за периода е с 8,86 млрд. лв., което е повече от общия ръст при образованието (2,4 млрд. лв), здравеопазването (3,17 млрд. лв), отбраната и сигурността (2,25 млрд. лв.).

Като дял от общите разходи по КФП за 2014 г. (Графика 3*) разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи достигат 35,1%.

Всички данни са достъпни на страницата на МФ.


* Цветовото разпределение на функциите в Графика 3 е различно от това в първите две графики.

Сподели статията