Колко пари останаха в гръцките банки?

Депозитите в гръцката банкова система са на нивата отпреди 10 години

След триседмична пауза, банките в Гърция отново отварят врати. Разбира се, по-голямата част от капиталовите контроли и ограниченията при теглене на пари в брой ще останат, макар и в малко по-различна форма. Например, отпада дневният лимит за теглене на пари в брой (60 евро), но се запазва седмичният такъв (420 евро).

С цел по-ясно илюстриране на мащаба на банковата криза в южната ни съседка и предизвикателството за възвръщане на доверието в нея, сме използвали последните данни на Гръцката централна банка.

На първата графика се вижда общият обем на депозитите в гръцката банкова система към края на всеки един от месеците в периода януари 2001-май 2015 г. 

Поради дългия ред данни, може да използвате “zoom” функцията, като за целта маркирате желания период от графиката. От легендата може да изключите/активирате видовете депозити, които ви интересуват, за да видите по-ясно динамиката на по-малките пера на разбивката.

В края на май 2015 г. общият обем на депозитите в гръцката банкова система възлиза на 170,5 млрд. евро, което е с 124,4 млрд. евро (или 42,2%) по-малко от пиковите 294,9 млрд. евро през м. юни 2010 година.

На втората графика се вижда промяната в различните разбивки между най-високата стойност в периода след м. май 2008 г. и данните за м. май 2015 година. В процентно отношение най-голям спад се наблюдава при:

  • централна власт (69% спад спрямо м. март 2011 г.)
  • нефинансовите предприятия (66,2% спад спрямо м. септември 2008 г.)
  • социалноосигурителните фондове (64,2% спад спрямо м. април 2014 г.)

Прави впечатление, че депозитите на домакинствата са намалели „само“ с 43,4% спрямо пиковите нива от м. декември 2009 година - от 196,8 на 111,4 млрд. евро. В същото време, заради техния голям дял в общите депозити, спадът на депозитите на домакинствата е отговорен за 68,6% от общия спад.

Третата графика показва разбивка на депозитите в гръцката банкова система към м. май 2015 година.


Напомняме, че на 29 юни 2015 г. БНБ излезе със съобщение, в което заяви, че: „Всякакви действия на гръцкото правителство и централна банка за налагане на мерки в гръцката финансова система нямат правна сила в България и не могат по никакъв начин да засегнат нормалното функциониране и стабилността на българската банкова система.“


Реклама