ДПС и Реформаторите с най-много неоправдани отсъствия от НС

Депутатите с най-много неоправдани отсъствия са Станислав Иванов (РБ) и Делян Пеевски (ДПС)

Малко преди да излязат в лятна почивка родните народни представители успяха да забъркат две-три процедурни каши. В резултат на тях заваляха обвинения кой-колко ходи на работа.

Макар данните на Народното събрание за неоправданите отсъствия на депутатите далеч да не изчерпват проблема с „присъствието” в пленарна зала, поне могат да дадат някаква база за обективно сравнение на работните навици и дисциплина на народните представители.

За периода от края на октомври 2014 г. до края на юни 2015 г. народните представители от 43-то НС имат общо 227 неоправдани отсъствия. В интерес на обективността сме изключили от сметките отсъствията, регистрирани при своеобразния бунт на опозицията от 5 юни 2015 година. Тогава, поради показен саботаж на кворума, неоправдани отсъствия получават 69 от депутатите в парламента и по-точно: 31 от БСП, 19 от ДПС, 10 от първоначалната квота на ББЦ, 4 от Атака и 5 от управляващата коалиция. Без тях общият брой на неоправданите отсъствия е 158. Разпределили сме депутатите в зависимост от това чрез квотата на коя партия са влезли в НС.

Управляващи vs. Опозиция (Графика 1)

От регистрираните 158 неоправдани отсъствия 75 са на сметката на управляващата коалиция и 83 на тази на опозицията. Най-много неоправдани отсъствия са регистрирали депутатите от ДПС – общо 38, следвани от Реформаторския блок (29), ГЕРБ (26) и БСП (24). Най-малко неоправдани отсъствия имат депутатите от Атака (2) и ПФ (8). Разбира се, номиналният брой на неоправданите отсъствия не е достатъчен, за достигане на коректни заключения, тъй като парламентарните групи се състоят от различен брой народни представители.

Депутати с поне едно неоправдано отсъствие (Графика 2)

Поне по едно неоправдано отсъствие са регистрирали 60% от депутатите, влезли в НС чрез квотата на ББЦ (после БДЦ и независими), 43,5% от депутатите на РБ и 42,1% от депутатите на ДПС. На другия край, поне по едно неоправдано отсъствие имат 26,3% от депутатите на ПФ, 21,4% от депутатите на ГЕРБ и 18,2% от депутатите на Атака.

По депутати (Графика 3)

Неоправдани отсъствия са допуснали общо 76 от 240-те народни представители.

Има общо 18 депутата, които имат 3 или повече неоправдани отсъствия за разглеждания период. От тях петима са от групата на Реформаторския блок, и още толкова – от тази на ДПС. Трима представители в тази група имат ББЦ; БСП и АБВ – по двама, а ПФ – един.

Първо място по брой на неоправдани отсъствия делят депутатът от РБ Станислав Иванов и колегата му от ДПС Делян Пеевски. И двамата имат по седем неоправдани отсъствия в периода до края на м. юни 2015 година. Следват ги Чавдар Георгиев (БСП), Георги Кючуков (АБВ) и Камен Костадинов (ДПС) с по шест. „Петиците” са само две, но и двете са за сметка на РБ – Димитър Танев и Гроздан Караджов.

От данните за неоправданите отсъствия се вижда, че:

  • По-голямата част от неоправданите отсъствия (52,5%) са на сметката на членове на опозицията. Ако тук включим и данните за масовото отсъствие на 5 юни 2015 г. този процент набъбва до 64,8%. Сред тях „най-заети” с други дела са депутатите от ДПС.
  • От управляващите, най-ниска е дисциплината сред народните представители от Реформаторския блок. Те имат както най-висок дял на депутатите с поне едно отсъствие (43,5%), така и най-много на брой отсъствия (29), въпреки сравнително малкия брой депутати. В техните редици е и един от двамата първенци по неоправдани отсъствия – Станислав Иванов (7).
  • Най-силна е партийната дисциплина в Атака и ГЕРБ – те имат най-нисък дял на депутатите с поне едно неоправдано отсъствие – съответно 18,2% и 21,4%. Също така – това са двете партии, които нямат свой представител сред народните представители с 3 и повече неоправдани отсъствия.
Сподели статията