Майките в София раждат първото си дете на 29,7 години, а в Сливен - седем години по-рано

Средната възраст, на която българките раждат първото си дете, продължава да нараства

Средната възраст, на която българките раждат първото си дете, продължава да нараства. През 2014 г. жените стават майки средно на 26,7 години, което с 2,2 години по-късно отколкото това се е случвало през 2004 година – на 24,5 години.

Въпреки че е сред държавите в Европа с най-млади майки, България не се отличава от общата за Европейския съюз тенденция към увеличаване на възрастта при раждане за първи път. Забележителна е разликата в стойностите на този показател между столицата (29,7 години) и средните стойности за страната (26,7 години). Оказва се, че средната възраст, на която майките раждат първото си дете в столицата, е много по-близка по стойност до средната за ЕС (30,3 години), отколкото до средната за България.

Освен в столицата сравнително късно се появява първо дете и при жените във Варна – средно на 27,7 години. Най-рано пък жените раждат първото си дете в областите Сливен – на 22,7 години, и Ямбол – на 24,2 години.

Сравнението на данните от 2014 г. с тези от 2004 г. показва, че най-голяма разлика в посока увеличение на възрастта, на която раждат първо дете, се наблюдава при жените в Кърджали, където повишението е от 23,7 години през 2004 г. до 26,4 през 2014 година. На второ място е София (столица) с 2,6 години по-късно раждане на първо дете през 2014 г. спрямо 2004 година.

В същото време в област Сливен за периода 2004 – 2014 средната възраст, на която жените се сдобиват с първа рожба, почти не се е променила – 22,4 през 2004 г. и 22,7 през 2014 година. Сравнително малка е тази разлика и за областите Видин и Силистра, съответно 0,8 и 0,9 години.

Сред основните причини за по-късното раждане обикновено са: повишаването на образованието при жените и тяхното участие на пазара на труда, както и засилената ефективност на контрацепцията. Промяната в ценностите, икономическата нестабилност и разнообразието във формите на съжителство са също често посочвани фактори, влияещи в посока отлагане раждането и съответно – повишаването на средната възраст за раждането на първо дете

Интересно изследване на тази тема е достъпно тук.