България и нейните съседи: 10 години по-късно

България се отличава с най-високата заетост и най-ниския дълг. БВП на глава от населението все още изостава, а безработицата е висока.

Инфограф публикува пълния ред данни, използван от ИПИ за изработката на инфографиката „България и нейните съседи: 10 години по-късно”. Специални благодарности на Ангел Яначков и Георги Васев за помощта при събирането и обработката на данните.


През 2014 г. България има по-високата заетост и по-нисък дълг от своите съседи. БВП на глава от населението все още изостава, а безработицата остава сравнително висока.

БВП на глава от населението (ППС) | Графика 1
  • 2005 - Най-висок е БВП на глава от населението в Гърция - 2,2 пъти над този във втората страна - Турция. БВП на човек в България е на трето място и е по-висок от този в Румъния.
  • 2014 - БВП на човек в Гърция е вече само 1,3 пъти по-висок от този във втората страна - Румъния. България се нарежда на четвърто място, изоставайки от Румъния и Турция.
Заетост на населението | Графика 2
  • 2005 - Заетостта е най-висока в Гърция. България изостава от Румъния, а Македония е на последно място.
  • 2014 - Заетостта е най-висока в България и Румъния. България постига втория най-висок ръст след този в Македония, където, обаче, нивата остават най-ниски.
Коефициент на безработица | Графика 3
  • 2005 - Безработицата е най-ниска в Румъния, Турция и Гърция и най-висока в Македония 37,3%. Безработицата в България е четвъртата най-висока.
  • 2014 - Безработицата отново е най-ниска в Румъния и Турция. България вече е на трето място, а безработицата в Гърция доближава тази в Македония.
Държавен дълг като % от БВП | Графика 4
  • 2005 - Страната с най-нисък държавен дълг е Румъния - едва 15,7% от БВП, следвана от България с 27,6%. Дългът на Гърция е равен на 100% от БВП на страната.
  • 2014 - България е страната с най-нисък дълг - 27,1% от БВП, следвана от Турция с 33%. Дългът на Румъния нараства до 40%, а дългът на Гърция вече е огромен.


Реклама