Местните избори и превъзходството на ДПС

В страната има населени места, в които изборите изглеждат по-скоро протоколни

До местните избори остават броени дни. Това не беше така, когато преди два месеца си зададохме въпроса:

Има ли населени места, в които резултатите от последните парламентарни избори могат ясно да подскажат изхода от местния вот?

При всички условности, които едно такова сравнение предполага, считаме че постигнатите от нас резултати са достатъчно красноречиви за „предвидимостта“ на част от изборите по места.

Поради спецификите на местния вот, резултатите от последните парламентарни избори могат да се използват като индикативни най-вече за първия тур на предстоящите местни такива. В населените места, в които се отиде на втори тур, спокойно можем да зачеркнем (почти) всякакви сметки, правени на база предходните избори. На втория тур гласовете често са „за“ личности и/или „против“ партии, което води до широки потенциални преразпределения на вота.

Методология:

1. Използвахме данните на ЦИК за броя на действителните гласове по населени места и избирателни секции за всяка една от партиите, участвали в парламентарните избори през 2014 г.;

2. Изведохме на преден план населените места, в които някоя от парламентарно представените партии е получила над 50% от действителните гласове;

3. Използвайки данните от Националния регистър на населените места, идентифицирахме тези с население под 100 души (т.е. тези, които няма да имат възможността да си изберат кмет) и ги изключихме от сметките (информация за тях, обаче, е налична в базата данни);

4. Обработихме данните и изчислихме броя на населените места с над 100 души население, в които една партия е получила над 50%, 60%, 70%, 80% или 90% от действителните гласове на последните парламентарни избори.

Заключенията, които можем да изведем са много, поради което тук ще откроим само няколко:

1. Подкрепа, надхвърляща 50% от действителните гласове за една партия, се наблюдава най-вече в селата. Градовете, в които това се случва, са по-скоро изключения.

2. ГЕРБ и БСП получават над 50% от действителните гласове на предходните избори в общо 6 общини (по три за всяка от партиите), а ДПС – в 37. Това значи, че за всяка община, в която ГЕРБ/БСП получава над 50% от действителните гласове, ДПС прави това в 6.

3. Как изглеждат нещата при възприемането на различна граница за действителните гласове:

  • ДПС е единствената партия, която през 2014 г. получава над 90% от действителните гласове в населени места, в които предстоят преки избори за кмет. Или по-точно: това са 237 населени места.
  • Ако сложим границата на 80%, БСП се промъква с 1 населено място, а тези за ДПС стават 498;
  • Ако границата бъде намалена до 70% БСП има 4, ГЕРБ – 6, а ДПС – 640;
  • Ако границата бъде намалена до 60% БСП има 22, ГЕРБ – 38, а ДПС – 752;
  • Ако границата бъде поставена на 50%, БСП има 71, ГЕРБ – 150, а ДПС – 870.

4. От населените места, в които на предходните избори над 50% от действителните гласове са за една партия, няма да се избира кмет в 33,8% от населените места, където това е ГЕРБ, 38,8% от населените места, където това е БСП и 13,2% от населените места, където това е ДПС.

5. Единствената от парламентарно представените партии, която не е получила над 50% подкрепа в нито едно населено място през 2014 г., е ПП Атака. АБВ получава над 50% от действителните гласове в четири населени места, но и четирите са с население под 100 души, поради което там кметове няма да се избират. Другите три партии – РБ, ББЦ (каквото е останало) и ПФ имат по съответно 7, 1 и 1 населено място, в което ще бъде избиран кмет, и в което са получили над 50% от действителните гласове през 2014 г.

6. Разбира се, всичко това далеч не значи, че ДПС ще има най-много кметове след провеждането на предстоящите избори. Освен ясно изразените териториални характеристики на вота в нейна подкрепа, партията е много по-вероятно да изгуби, отколкото да спечели евентуални балотажи.

И накрая:

Тъй като в екипа на Инфограф няма политолози, оставяме коментара на данните на хората, които разбират повече от това. За целта публикуваме данните, които използвахме, заедно с формулите и изчисленията. Въпреки че предприехме всичко възможно да избегнем евентуални грешки в сметките, такива не са изключени предвид мащаба на анализа. Затова ще помолим тези от вас, които забележат нещо нередно, да ни сигнализират своевременно.


Как да използваме базата данни

Базата данни е в .xlsx формат и се състои от 3 страници.

  • На първата страница ("Крайни данни") може да разгледате данните, които сме използвали за интерактивната графика към този материал.
  • На втората страница ("Населени места > 50%") може да видите списък с всички населени места, подредени по области и общини. Откроили сме тези от тях, в които гласовете за една от парламентарно представените в момента партии надхвърлят 50% от всички действителни гласове на изборите през 2014 г. В колона "J" сме извели населените места с население под 100 души, които няма да избират пряко кметове на предстоящите избори. 
  • На третата страница ("Всички данни") може да видите всички данни, използвани в хода на анализа. Тук има информация за броя на действителните гласове, които всяка партия е получила в дадено населено място през 2014 г. и броя на избирателните секции във всяко населено място.