Трезво за войната по пътищата

През последните 25 години жертвите на пътя са намалели драстично

Една от най-актуалните теми в медийното пространство е темата за жертвите във войната по пътищата. В серия от статии ще представим ключови и понякога пренебрегвани данни, които могат да направят дебата по темата по-конструктивен.

За последните 25 години (1990-2014 г.) вследствие на пътнотранспортни произшествия (ПТП) са загинали повече от 25 хил. души. За сравнение: населението на град Сандански през 2014 г. е малко под 26 хил. души.

Според официалната статистика1 за жертвите при ПТП, именно първата година от разглеждания период (1990) е тази с най-много убити - общо 1 567 души. В годините след това жертвите на пътя са намалели драстично2 – до 601 души през 2012 и 2013 г. и 660 души през 2014 г. или с 58%.

Графика 1: Жертви при ПТП по година (1990 - 2014)

Условно сме разделили данните от 1990 до 2014 година в 3 периода:

Шестте години с най-много жертви (1990 - 1995)

През първите години на 90-те броят на загиналите по пътищата е най-висок за целия разглеждан период. 1990 е годината, в която са загинали най-много хора или общо 1 562 души. През следващата година броят им намалява с около 500 души, но до 1994 г. постепенно се увеличава на 1 390 души.

Без чувствителна промяна в броя на жертвите (1996 - 2008)

1997 година е годината с най-малко жертви през 90-те. Едва през 2009 г. броят на загиналите пада под рекордните дотогава 915 души. При всички години в този период броят на жертвите е относително близък.

Чувствителен спад на броя на жертвите (2009 - 2014)

Между 2009 и 2014 година в ПТП са убити малко над 4 хил. души. От графиката се вижда, че техният брой рязко намалява през почти целия период. Най-нисък е броят на жертвите през 2012 и 2013 година - 601 души.

За съжаление през 2014 г. жертвите на пътя отново се покачват и стават 660, което обаче е с 58% по-малко смъртни случаи, отколкото през 1990 г.

Какво се случва през 2015?

Обобщените данни до 30.10.2015 г. сочат, че загиналите при ПТП тази година са 569 души. За сравнение до края на октомври миналата година са убити 563 души. Тези данни показват, че спадът на броя на загиналите в годините след 2008 г. може би е спрял и сме на път да регистрираме втора поредна година на ръст.

Графика 2: Жертви при ПТП усреднено по месеци (1990 - 2014)

Забелязва се тенденция през летните месеци да загиват повече хора, отколкото през останалата част от годината. Това е донякъде очаквано, предвид по-големия брой пътувания в този период. През месец август загиват средно 108 души (1990 - 2014 г.). Най-малко са жертвите в периода януари-март.


В серия от материали ще представим наличните данни по темата и ще се опитаме да очертаем някои основни тенденции.

[1] Официалната статистика по темата се публикува на страницата на Държавно-обществена комисия по проблемите на безопасността на движенията по пътищата (ДОККПБДП). Това е комисия към МВР, създадена с цел да координира действията между държавните органи и общността, които са свързани с безопасността на пътя, да подпомага Министерски съвет при вземане на решения, относно сигурността на жителите, както и да анализира получената информация и да изготвя доклади, национални програми и статистики. Председател на комисията към датата на публикуване на материала е действащият министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова.

[2] Спадът при жертвите на ПТП е значителен, дори ако вземем предвид спада на населението (с 19,4% за същия период). Освен това е важно да споменем увеличаването на броя на регистрираните МПС за периода – от 1,3 на 2,8 млн. по данни на Евростат.