Трезво за войната по пътищата (2)

Данните показват спад на фаталните случаи от ПТП. Броят на ранените остава висок.

Една от най-актуалните теми в медийното пространство е темата за жертвите във войната по пътищата. В серия от статии ще представим ключови и понякога пренебрегвани данни, които могат да направят дебата по темата по-конструктивен.

В първата статия от серията „Трезво за войната по пътищата” представихме обобщени данни за броя на жертвите при ПТП за периода 1990-2014 г.

Тук разглеждаме данните под друг ъгъл. Използвайки статистиката1 на МВР за общия брой на регистрираните тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП) и броя на пострадалите, представяме средния брой на убитите и ранените на всеки 100 тежки катастрофи.

От данните се вижда, че макар фаталните случаи при ПТП да намаляват, броят на ранените остава висок, като от 2003 г. насам на всеки 100 тежки ПТП ранени са между 120 и 125 души.

Графика 1: СМЪРТНИ случай при тежко ПТП

Най-висок брой смъртни случай се наблюдава в периода 2000-2003 г., когато на всеки 100 тежки ПТП загиват между 14,7 и 13,7 души. Следва период от 7 години (2004-2010), в които са регистрирани между 11,6 и 13,2 смъртни случаи/100 ПТП.

След 2011 г. смъртните случаи намаляват до по-малко от 10 жертви на 100 тежки ПТП, като най-ниска (8,6 души/100 ПТП) е смъртността през 2013 г. През 2014 г. имаме нов ръст - до 9,4 души/100 ПТП.

Графика 2: ранени при тежко ПТП

Тежкото ПТП до известна степен предполага наличието на ранени хора. Поради тази причина не е изненадващо, че на всеки 100 тежки ПТП се падат над 100 ранени души.

Данните показват, че от 2000 до 2006 г. се наблюдава непрекъсната тенденция на повишаване на броя на ранените на всеки 100 ПТП – от 117 през 2000 г. до 124 през 2006 г. В годините след това пострадалите са между 122 и 125 на всеки 100 тежки катастрофи, но ясна тенденция на спад не се вижда, въпреки намаляващия брой на жертвите.

Графика 3: Общ брой ПТП, ранени и убити

Ако разгледаме данните за общия брой на ранените и убитите при ПТП се вижда, че спадът на жертвите през последните няколко години е в голяма степен компенсиран от нарастващ брой на ранените. Въпреки че общият брой на ранените и убитите е далеч от нивата през периода 2004-2008 г., той не се различава съществено от този в периода 2000-2003 г.

През следващата седмица очаквайте и други данни по темата.


[1] Данните, налични на страницата на МВР и ДОККПБДП ни заставят да свием разглеждания период. Вместо 1990-2014 г. в тази и следващите статии по темата ще се концентрираме върху периода 2000-2014 г.