Бюджет 2016 ще излезе средно по 4 857 лв. на човек

Най-много (средно по 1 660 лв. на човек) отиват за пенсии, социални помощи и обезщетения, а най-малко (едва 29 лв. на човек) за наука.

За поредна година Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи „Алтернативен бюджет с ниски данъци”. Едно от най-интересните изчисления, които ИПИ традиционно публикува, е за какво се предвижда да отидат парите на данъкоплатците през следващата година.

През 2016 г. всеки данъкоплатец ще трябва да плати средно по 4 857 лв.

Сумата е условна и се получава като разделим разходите по консолидираната фискална програма на броя на цялото население в страната. Причината е, че поради данъчната система у нас (най-вече по линия на ДДС) всеки гражданин е на практика данъкоплатец. Разбира се, някои групи от населението (като например работещите, които се осигуряват на реалните си доходи) ще поемат огромната част от тази тежест.

Най-много (средно по 1 660 лв. на човек) отиват за пенсии, социални помощи и обезщетения, а най-малко (едва 29 лв. на човек) за наука. Прави впечатление, че за плащане на лихви по стари дългове всеки гражданин ще трябва да отдели по средно 112 лв., което е повече от парите за наука, култура и спорт взети заедно (общо 80 лв.).

Поради натрупаните през годините задължения на българските правителства, всеки гражданин ще има да дава още по 3 771 лв. в бъдещи периоди.

Реклама