2015: Дъното на младежката заетост

Широко прокламираният спад на младежката безработица е почти изцяло статистически феномен

Преди няколко месеца насочихме вниманието ви към факта, че младежите на практика не участват във възстановяването на пазара на труда. Въпреки че безработицата в страната намалява, а броят на работещите расте, данните за трудовата реализация на населението на възраст 15-24 г. продължават да разочароват.

Най-просто казано: ако младежката безработица (червената линия) намаляваше заради това че повече младежи са намерили работа, заетостта (черната линия) щеше да върви нагоре. Както се вижда от първата графика, това не е така. Широко прокламираният от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) спад на младежката безработица е почти изцяло статистически феномен. В неговата основа е намаляващата икономическа активност на младите (зелената линия, която може да бъде активирана от легендата). С други думи – младите не само не работят, но вече дори не търсят работа1.

На втората графика същите данни са представени по малко по-различен начин. Акцентът е поставен върху второто и третото тримесечие на всяка година. Както се вижда при проследяване на вертикалната жълта линия и вертикалната зелена линия, младежката заетост през съответно второто и третото тримесечие на 2015 г. е най-ниската през последното десетилетие. Същото важи и за икономическата активност.

Предвид това че второто и третото тримесечие на годината са обикновено най-силни за тази възрастова група, можем спокойно да очакваме окончателните данни за 2015 г. да маркират ново дъно на младежката заетост.

[1] Някои от основните грешки, които съпътстват анализа на пазара на труда, са описани в статията "Неразбраната безработица".

Реклама