Учениците в България и по света през погледа на PISA

Момичетата в България не само се представят видимо по-добре от момчетата в училище, но се справят по-лесно и с решаването на проблеми

Точно година преди публикуването на новото издание на PISA1 (най-мащабното изследване на когнитивните способности на децата по света), решихме да хвърлим поглед назад и да припомним какво ни показаха данните от 2012 г. - последната изследвана година.

Някои интересни факти за учениците в страната:

  • Българските ученици се нареждат на 49-то място от 66 страни според резултатите по математика, четене и наука.
  • Резултатите на учениците от България са с 12% по-ниски спрямо средните резултати от учениците отразвитите страни членки на ОИСР2, което се равнява на изоставане от почти година и половина в училище.
  • Българските ученици се нареждат непосредствено зад Румъния, като в Европа по-лоши резултати са постигнали единствено Черна Гора и Албания.
  • Учениците от България постигат по-слаби резултати по математика спрямо всички съседни държави и изостават с почти 4 години и половина от учениците в Шанхай (Китай).
  • Страната се представя по-слабо спрямо други държави с по-ниски разходи за образование (като например Румъния и Сърбия).
  • Момичетата в България са с над година и половина по-напреднали спрямо момчетата по четене. Разликата в развитите държави е двойно по-малка.
  • Децата от селските региони в страната изостават с близо 3 години от своите връстници от градовете.


Значително изоставане по отношение на решаването на проблеми

Данните показват значителни разлики в способностите на учениците по света да използват своите когнитивни умения, за да решават проблеми в реални ситуации. Оказва се, че учениците в някои държави с много високи резултати по общите категории (математика, четене и наука) регистрират по-ниска от очакваната способност за решаване на проблеми.

Такива примери са Германия, Дания и Хонконг (Графика 2). В това отношение българските ученици се нареждат на незавидното последно място. С други думи: учениците в България демонстрират много по-ниска способност да използват своите знания, за да разрешават проблеми, спрямо ученици от други страни със сходни резултати по математика, четене и наука.


Момичетата по света се справят по-добре от момчетата основно по четене, но по отношение на разрешаването на проблеми момчетата водят

По-добрите резултати на момичетата спрямо момчетата в училище не е феномен, наблюдаван само по нашите географски широчини. Видима разлика се наблюдава основно по отношение на резултатите по четене, където момичетата по света постигат средно 7,2% по-високи резултати от момчетата. Разликата в България, обаче, е над два пъти по-голяма – 14,6% (Графика 3), което се равнява на повече от година и половина в училище.

Важно е да се отбележи, че закономерността е точно обратната по отношение на разрешаването на проблеми. В цели 36 от общо 45 държави, за които има данни, момчетата се справят по-добре от момичетата. С други думи, момчетата проявяват по-добра способност да използват своите знания в реални ситуации. Едно от големите изключения в това отношение обаче е именно България (Графика 4).

Освен, че изостават значително в резултатите по математика, момчетата в България регистрират и по-ниска способност да разрешават проблеми спрямо своите връстници от другия пол. Тази закономерност е по-ясно изразена единствено в Обединените арабски емирства (ОАЕ).


Закъсняването за училище в България - проблем

Дисциплината е важен фактор за резултатите на учениците. Учениците по света, които са закъснявали 4 или повече пъти регистрират средно 12% по-ниски резултати спрямо своите връстници без закъснения. В България учениците, които са закъснели само един или два пъти, постигат средно с 4% по-ниски резултати спрямо своите връстници без закъснения, докато учениците с 4 или повече закъснения в България постигат цели 15% по-слаби резултати спрямо своите връстници без закъснения, което се равнява на изоставане от над година и половина в училище.


Положителни развития
  • Въпреки по-слабите резултати, които постигат, цели 80,4% от учениците в България заявяват, че се чувстват щастливи в училище. Това е по-висок процент спрямо средния за учениците от развитите страни в ОИСР.
  • България е една от страните, които отбелязват най-голям напредък в изследването през 2012 г. Едва 5 държави отчитат по-голям напредък спрямо предходния доклад на PISA от 2009 г. Подобрението се наблюдава и при трите категории, като е най-добре изразено по отношение на резултатите по математика (Графика 5).

[1] ОИСР - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) представлява организация на развити икономики с 34 страни членки.

[2] PISA - Програмата за международно оценяване на учениците (PISA). Програмата е разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 1990-те години като периодично международно стандартизирано оценяване на 15-годишните ученици. PISA се провежда през периоди от три години, като последните публикувани резултати са изготвени през 2012 г. Оценяването обхваща три познавателни области: четене, математика и природни науки. Във всеки етап акцентът се поставя върху една област, а другите две са представени относително по-общо.

Реклама