2016: Работим за правителството до 6 май

Данъчната тежест расте и е на най-високите си нива от началото на кризата

Денят на свободата от правителството през 2016 г. се пада на 6 май. В този ден (известен по света като „Tax Freedom Day“) спираме да работим за държавата и започваме да работим за себе си. Датата е символична и показва кога държавната хазна ще се напълни, ако всичко изработено отива моментално за нуждите на правителството.

Денят на свободата от правителството у нас се изчислява от Института за пазарна икономика (ИПИ). Методологията за пресмятането на тази символична дата е сравнително проста – съпоставят се приходите в консолидирания бюджет на държавата (без помощите) спрямо БВП на страната. За целта се използват само официални данни или прогнози на правителството. Взимат се приходите, а не разходите, тъй като именно те показват какво се изземва от гражданите и бизнеса през текущата годината. Помощите не се включват, тъй като те не идват директно от джобовете на българските данъкоплатци – основно това са европейски средства.

Икономистите от ИПИ коментират тазгодишната дата така:
„През последните години се наблюдава устойчива тенденция датата да идва все по-късно, което означава, че реално изземваното от данъкоплатците нараства. Този процес е съпроводен и с увеличаването на бюджетния дефицит след 2013 г., който предполага и т. нар. дни за отработване - това са дните, които в бъдеще ще трябва да изработим, за да попълним текущата дупка в бюджета. През 2016 г. ще останат близо 8 дни за отработване, а само за последните три години (2014-2016) натрупаният бюджетен дефицит (над 7 млрд. лв.) се равнява на пълен месец, в които данъкоплатците трябва да работят само за държавата.”

Разбира се данъчната тежест в България е различна за всеки един гражданин. Голямата тежест пада върху раменете на работещите българи и най-вече тези от тях, които изрядно плащат своите данъци. За много от тях Денят на свободата от правителството може да дойде дори през лятото, когато много от съгражданите им вече си „почиват“.

Повече за Деня на свобода от правителството можете да откриете на страницата на ИПИ.