Балкани, ЕС, Източен блок: България все е сред най-корумпираните

Колко всъщност е корумпирана страната ни

През 2015-а България не бележи напредък в борбата с корупцията и едва ли за някого това е новина.

Според Индекса за възприятие на корупцията, публикуван от "Прозрачност без граници", страната ни запазва незавидното 69-о място от общо 167 държави от цял свят. Оценката за страната ни спада с 2 пункта в сравнение с 2014 г. - до 41 пункта (от максимални 100), което показва, че корупцията у нас се повишава.

Но какво означава всичко това?

За да ни е по-лесно да се ориентираме къде точно сме, решихме да изберем четири критерия, по които да подберем държави, които да сравним с България за периода 2012 - 2015 г.:

  1. Географски критерий - България и страните от Балканите
  2. Исторически критерий - България и страните от бившия Източен блок
  3. Икономически критерий - България и сходните по богатство държави
  4. Политичеки критерий - България и Европейския съюз


Графика 1: Географски критерий
От дванайсетте страни в тази група, България заема осмо място, което ни поставя в силно незадоволителна позиция. По-корумпирани от нас са единствено Косово, Албания, Сърбия и Босна и Херцеговина, докато дори страни като Турция, Македония, Черна Гора и Гърция са пред нас.

Динамиката на данните за последните 4 години показва, че възприятието за корупция в България остава непроменено (с изключение наподобрението през 2014 г.) докато, например Гърция, бележи значителен напредък за същия период, а корупцията в Турция се увеличава драстично след 2013 г. Първенци на Балканите са Словения и Хърватия като и двете държави бележат напредък през разглеждания период.

Графика 2: Исторически критерий

В тази група сме подбрали държави, с които във втората половина на XX век имаме сходна историческа съдба.

От шестнайсетте страни в списъка България се нарежда на десето място, което отново ни отрежда място в по-лошата половина на класацията. Страни като Чехия, Полша, Унгария, Словакия, с които в началото на 90-те заедно влязохме в т.нар. преход, днес са далеч пред нас.

Интересно е да се отбележи, че докато някои държави в тази група като Естония, Полша, Чехия и Литва бележат подобрение в индекса през разглеждания период, то при други като Унгария и Молдова корупцията се увеличава.

Графика 3: Икономически критерий

В тази графика сме представили данни за индекса на страни със сходен „доход“ с този на България. Критерият, който сме използвали, е брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по паритет на покупателната способност. Данните са на Международния валутен фонд (МВФ) за 2014 г., като за целта на сравнението сме взели петте страни, които ни предхождат в класацията и петте страни, които са нареждат веднага след нас. Използвани са данни по паритет на покупателната способност, което цели да изчисти разликите в ценовото равнище в различните страни и така данните за БВП да са сравними.

В тази група България се нарежда на 3-то място от единадесетте страни, като единствено Ботсвана и Мавриций се смятат за по-малко корумпирани от нас. Това е и единствената група, в която се намираме в горната половина на класацията. Предвид факта, че компания ни правят държави, които са далеч от демократични, като Иран и Венецуела, едва ли 3-тото място е повод за особена гордост.

Друго интересно за групата, е че индексът за всички държави стои относително константен (с малки изключения) през разглеждания период, което може да се обясни с факта, че в много от членовете на тази група управлението е по-близо до диктатура, отколкото до демокрация.

Графика 4: Политически критерий

В четвъртата графика Индексът на възприятие на корупцията е сравнен за страните от ЕС, където, както вече стана ясно, България се нарежда на последното двадесет и осмо място. Данните са безапелационни: ние сме най-корумпираната държава в ЕС.

Лидери в ЕС (най-малко корумпирани страни) са страните от Северна Европа, докато на дъното, без много изненади, се нареждат страните от Южна Европа.

Изводите от представените сравнения за корупцията в България със страни от различни групи са пределно ясни – страната ни изостава значително от развития свят в борбата с корупцията и има нужда да се предприемат мерки в тази посока.


Методологически бележи

Индексът на възприятие на корупцията се публикува на годишна база от "Прозрачност без граници" от 1995 г. и с него се измерва възприятието за разпространението на корупция в публичния сектор на различни държави по света. Индексът заема стойности от 0 (висока корупция) до 100 (ниска корупция) като самата стойност представлява средно аритметично на индекси, измерени от авторитетни международни институции и организации.

Индексът показва какво е нивото за корупция в дадена страна, така както се възприема от представители на бизнеса, анализатори и анкетирани експерти.

Институциите, които предоставят информация за индекса са: Световната банка, Economist Intelligence Unit, Freedom House, Световен икономически форум, Институт за управленско развитие, Център за световна конкурентноспособност, Консултантска група за изследване на политическия и икономическия риск, Фондация “Бертелсман“, Африканска банка за развитие, Global Insight – Център за изследване на световните пазари, Група за оценка на политическия риск, Световен проект за правосъдие.