Заплатите в частния сектор настигат тези в обществения

За първи път от 15 години насам разликата е по-малко от 10%

Последните данни на НСИ за броя на наетите и нивото на заплащане в частния и обществения сектор показват две интересни тенденции:


За първи път през последните 15 години разликата между заплатите в частния и обществения сектор пада трайно под 10%. Това е следствие най-вече от изпреварващия ръст на възнагражденията в частния сектор, а друго възможно обяснение е известно свиване на сивия сектор в страната през последната година. Най-ниската разлика е достигната през първото тримесечие на 2015 г., когато заплатите в обществения сектор са едва 3,8% по-високи от тези в частния. По-високата разликата към края на годината се дължи на по-високите средни годишни премии, които работещите в обществения сектор получават. Ако тенденцията се запази обаче, още през първата половина на 2016 г. можем да видим изравняване на средното ниво на заплащане в частния и обществения сектор.


Изминалата 2015 г. е първата от 2009 г. насам, в която броят на наетите в частния сектор се увеличава през всеки един от месеците (в сравнение със същия месец на предходната година). Въпреки че данните на НСИ от наблюдението на работната сила показваше ръст на броя на заетите и през 2014 г., броят на работещите на трудов договор намаляваше. През 2014 г. двете различни изследвания на пазара на труда са в унисон – ръст има както при заетите като цяло (където се включват и самонаетите), така и при наетите на трудов договор.

Реклама