Свободни работни места: средна заплата и видове обяви

Средната заплата по обявите в бюрата по труда през март 2016 г. е 599 лв.

Изминалата 2015 г. е без съмнение най-добрата за пазара на труда у нас от началото на кризата. Безработицата в страната се понижи от 11,4% на 9,1%, а икономиката създаде над 50 хиляди работни места.

Тук ще се разгледаме какво ни подсказват отворените данни на Агенцията по заетостта (АЗ) за случващото се през тази година. На база данните от 17 март 2016 г. се вижда, че към тази дата в бюрата по труда има заявени 15 313 свободни работни места, разпределени в 3 635 обяви.

Брой обяви в зависимост от предлаганата заплата
  • Средната брутна заплата по свободните работни места в страната (изчислена на база 8-часов работен ден) е 599 лв.
  • 249 обяви (за общо 871 работни места), предлагат брутно заплащане равно на минималната работна заплата, а 62 обяви (за общо 362 работни места) предлагат по-ниско възнаграждение, като някои от тях са активни от миналата година.
  • Едва 58 обяви (за общо 325 работни места) предлагат брутно възнаграждение над 1000 лв./месец за 8-часов работен ден.
В сравнение с август 2015 г., когато за последен път направихме подобен анализ, предлаганата средна заплата се е увеличила с 11,75%. Основните фактори за този ръст за два – повишаването на минималната работна заплата от началото на 2016 г. (от 380 на 420 лв.) и сезонните тенденции (през лятото обикновено се разкриват повече нископлатени работни места, отколко през останалата част на годината, което понижава средната работна заплата в този период). Разбира се, намаляващият брой на безработните на чисто пазарен принцип води и до ръст на предлаганото заплащане, тъй като все повече работодатели се конкурират за все по-малко безработни - особено в икономически дейности, където свободните специалисти са малко.

Една от основните пречки пред по-високата представителност на тези данни е, че в цели 65% от обявите, които се отнасят за 62% от работните места, няма обявено заплащане или продължителност на работното време. Това означава, че нашите изчисления се базират на данни за около 1300 от общо 3636 обяви за работа. Въпреки че размерът на работната заплата е следствие най-вече от директна договореност между работниците и работодателите, липсата на тези данни затруднява не само анализа на текущото състояние на пазара на труда, но и трудовото посредничество (т.е. работата на бюрата по труда).

Средната брутна заплата по активните обяви за работа от 599 лв. е чувствително по-ниска от средната брутна заплата за страната според НСИ - 915 лв. по данни от декември 2015 г. (без включени годишни бонуси и премии). На практика, предлаганото в бюрата по труда трудово възнаграждение възлиза на 65,5% от средната работна заплата за страната.

Част от обяснението може да се търси в характеристиките на работодателите и безработните, които използват бюрата по труда като средство за намиране на работа – публичен сектор, работодатели предлагащи сезонна заетост, малки и средни предприятия с не особено атрактивни позиции от гледна точка на заплащане и условия на работа. Обикновено работодателите, които предлагат по-високо заплащане, прибягват до по-скъпите услуги на агенции за подбор на персонал или рекламират свободните позиции директно в интернет.
Най-вероятно този ефект е двупосочен – по-високо квалифицираните/платените лица рядко търсят работа посредством бюрата по труда. Това води до спад на работодателите, които се възползват от услугите на бюрата по труда, и съответно – до по-нататъшен спад на дела на лицата, които ги използват за да търсят работа.

Как си търсят работа безработните?
През 2015 г. едва 41,8% от безработните лица са търсили работа посредством бюрата по труда. По-висок остава делът на установяващите директно връзка с работодатели (50,6%) и търсещите обяви чрез вестници, списания и други подобни методи (46,4%). И през 2015 г., както и през предходни години, най-висок дял (71,5%) от безработните търсят съдействието на роднини и познати, а най-малък (17%) се явява на изпити, интервюта или участва в конкурси.

Други разбивки
Отворените данни на АЗ ни дават още информация за видовете обяви за свободни работни места:
  • 88,2% от обявените работни места са за 8-часов работен ден, а най-малко са обявите за 4-часов работен ден – едва 1,8%.
  • 71% от обявите и 64% от работните места са за безсрочен договор, а 28% от обявите и 33,8% от работните места са за срочен договор. По-малко от 1% от обявите и 2,2% от работните места са за граждански договор.
Сподели статията