Всяка втора българска фирма няма уебсайт

Българските предприятия, които имат свой собствен уебсайт, са едва 48%, при средно ниво за ЕС от 75%

Последните данни на Евростат показват, че през 2015 г. българските предприятия, които имат свой собствен уебсайт, са едва 48% при средно ниво за ЕС от 75%.

Делът на фирмите със свой собствен уебсайт е индикатор, който има важно значение за степента на навлизане на съвременните технологии в една икономика. Колкото по-висок е този дял, толкова по-добри предпоставки се създават за развитието на електронната търговия. Тя от своя страна намалява разходите на фирмите и съответно – крайните цени за потребителите.

От първата графика се вижда, че най-голямо е изоставането по отношение на малките предприятия. Едва 44% от български фирми с по-малко от 50 служители имат уебсайт при 72% за ЕС. Тази разлика постепенно намалява с увеличаването на големината на предприятието, като при големите предприятия (тези с над 250 служителя) разликата е едва 10 процентни пункта – 84% за България и 94% за ЕС. Значителна част от тези предприятия обаче са собственост на чуждестранни инвеститори.

Макар на фона на много други индикатори изоставането у нас да не е много голямо спрямо средните нива за ЕС, степента на „застигане” от страна на българските фирми остава незадоволителна. За целия период 2010-2015 г. делът на предприятия със собствен уебсайт в ЕС се увеличава от 67 на 75%, а този у нас – от 37 на 48%. Така разликата спада от 30 на 27 процентни пункта, но остава значителна, а всяко второ българско предприятие продължава да няма уебсайт и през 2015 г.

В периода 2010-2015:

  • Разликата между малките предприятия у нас и в ЕС се стопява с едва 2 процентни пункта (от 30 на 28 процентни пункта);
  • Разликата между средните предприятия у нас и в ЕС се стопява със 7 процентни пункта (от 29 на 22 процентни пункта);
  • Разликата между големите предприятия у нас и в ЕС се стопява със 7 процентни пункта (от 17 на 10 процентни пункта).

Тъй като българската икономика е съставена предимно от малки и средни предприятия, за да видим по-бързо настигане за средните за ЕС нива е необходимо именно този тип фирми да увеличат присъствието си в интернет.

В същото време трябва да споменем, че българските предприятия, които все пак са активни в интернет, се представят по-добре от очакваното по отношение на функционалността на техните сайтове. Около 43% от предприятията, които имат свой собствен уебсайт, предлагат каталози или ценови листи при средно 55% за ЕС.