Четири графики за новия социален министър

Специализираните предприятия, икономическата активност на младите, ползата от бюрата по труда и възможностите за злоупотреби с решения на ТЕЛК

Назначаването на Зорница Русинова за министър на труда и социалната политика ни дава повод да споделим някои от най-важните (според нас) графики в сферата на дейност на повереното ѝ министерство.

Спряха ли наистина злоупотребите със специализираните предприятия?

На първата графика е показан броят на специализираните предприятия на и за хората с увреждания, които са вписани в регистъра на Агенцията на хората с увреждания (АХУ) през периода от неговото създаване. Повишеният интерес през последните две години се дължи на законови промени, въведени от предходното правителство, които позволиха на този тип предприятия почти ексклузивен достъп до широк набор от обществени поръчки.В последствие законът беше променен, но нестихващият (и безпрецедентен) интерес към вписването в регистъра продължава. Това ни кара да мислим, че не всички вратички в закона са били затворени и варианти едно предприятие да го използва с цел нелоялна (пък била тя законна) конкуренция все още съществуват.

Популярността на бюрата по труда е ниска

През 2015 г. едва 41,8% от безработните лица са търсили работа посредством бюрата по труда. По-висок остава делът на установяващите директно връзка с работодатели (50,6%) и търсещите обяви чрез вестници, списания и други подобни методи (46,4%).И през 2015 г., както и през предходни години, най-висок дял (71,5%) от безработните търсят съдействието на роднини и познати, а най-малък (17%) се явява на изпити, интервюта или участва в конкурси.

Заетостта на младежите е на рекордно ниски нива

През 2015 г. икономическата активност на младежите на възраст 15-24 г. достига дъно от 26%, въпреки множеството програми в тази сфера през последните две години. Това е и основната причина за намаляващата младежка безработица.Заетостта на младежите достига дългогодишно дъно от 20,3%. Логичният въпрос е дали програмите за младежка заетост всъщност не са насочени към младежи, които така или иначе биха работили или търсили работа.

Новите цени на винетните стикери и реформата на ТЕЛК-решенията

Последната графика насочва вниманието към тенденция, която макар трудно определима като сериозен (от бюджетна гледна тока) проблем, е всъщност една от основните причини Ивайло Калфин да започне подготовка за реформа на системата за интеграция на хората с увреждания. Броят на лицата, на които са предоставени безплатни винетни стикери за използване на републиканската пътна мрежа нараства почти без изключение през всяка една от годините. Предвид увеличената цена на винетните стикери, е непълно възможно през 2016 г. да станем свидетели на подновен интерес към програмата, чиято стойност през 2015 г. се равнява на 12,5 млн. лв. (под формата на пропуснати приходи и без разходите за нейното администриране). С увеличаването на цената на годишната винетка до 97 лв., запазване на броя на бенефециентите ще означава, че стойността на програмата е близо 18 млн. лв., а стимулите на лица да се сдобият с ТЕЛК-решение (само за да се сдобият с дадени привилегии) ще се увеличат.

Сподели статията