15 поредни месеца на нови работни места в частния сектор

Средната заплата в частния сектор почти се изравнява с тази в обществения

Възстановяването на пазара на труда в България продължава и през 2016 г., а основна роля играе частния сектор. През март 2016 г. в него са наети 50 211 души повече от март 2015 г., докато наетите в обществение сектор намаляват с 958 души. Това е 15-ти пореден месец на ръст на броя на наетите лица в частния сектор, докато броят на наетите в обществения сектор намалява с все по-бавни темпове.

Наблюдава се интересна динамика и при нивото на заплащане. За пето поредно тримесечие разликата между заплатите в частния и обществения сектор е под 10%. Всъщност, през първото тримесечие на годината разлика почти няма – средната брутна заплата в обществения сектор е 936 лв., а тази в частния - 929 лв.

През следващите тримесечия можем да очакваме възнагражденията в обществения сектор да са по-високи от тези в частния, но причината за това са сезонните тенденции. Обикновено през второто и третото тримесечие на годината се създават голям брой работни места в туризма и селското стопанство, където нивата на възнаграждение са традиционно по-ниски от средната заплата за страната. Това води до известен спад на средното възнаграждение в частния сектор. Така или иначе, ако тенденцията от предходните години се запази, можем да очакваме през първото тримесечие на 2016 г. средната заплата в частния сектор вече да е по-висока от тази в обществения.

Обяснения за това застигане могат да се търсят както в по-бързия ръст на възнагражденията в частния сектор, така и на известен спад в нерегламентираната заетост.

Реклама