България е страната от ЕС, в която най-много от малките деца се отглеждат от родителите си

Едва 11% от децата до 3-годишна възраст посещават редовно детска ясла

Инфограф публикува съкратен вариант на статията "България е страната, в която най-много от малките деца се отглеждат от родителите си" от бр. 782 на седмичния бюлетин „Преглед на стопанската политика” на ИПИ.

Миналата седмица Евростат публикува данни за отглеждането на децата до 3-годишна възраст. Данните са за 2014 г., включват информация за всички страни членки и позволяват да се направят следните изводи:

  • 73% от децата до 3-годишна възраст в България се отглеждат от родител, което е най-високата стойност в ЕС. Средно за страните членки стойността на този показател е 50%, а най-нисък е процентът в Холандия (23%) и Португалия (27%).
  • Една от целите на ЕС е осигуряването на официална грижа за поне 33% от децата под 3-годишна възраст. Към 2014 г. 10 от страните членки изпълняват т.нар. "Барселонска цел" от 2002 г. В България само 11% от децата посещават детска ясла редовно.
  • В най-големите градове в България проблемът е липсата на места в яслите. В другите населени места проблемите са свързани със сравнително по-високата безработицата и по-ниските доходи в съчетание с алтернативата на продължителния платен отпуск по майчинство. Средната продължителност на платеното майчинство в ЕС е по-малко от половин година, а в България - над две години. Допълнително, майките в България могат да се възползват и от трета неплатена година за майчинство.
  • В най-големите градове (София и отчасти Пловдив и Варна) майките трудно намират кой да гледа децата, за да се върнат на работа. В останалата част от страната пък стимулите да останат вкъщи както през първата година, така и през втората (и дори през третата) често са по-силни пред очакваните/потенциалните трудови възнаграждения и това да търсят работно място.