Предотвратими смъртни случаи в България и ЕС

Навременна диагностика и по-добри здравни услуги са могли да спасят 60 000 души у нас в периода 2011-2013

Последните данни на Евростат показват, че:


  • Близо 577 хил. смъртни случаи в ЕС през 2013 г. са могли да бъдат избегнати при условие, че починалото лице е имало достъп до навременна и качествена здравна услуга (amenable deaths). Общият брой такива случаи за периода 2011-2013 г. е 1,77 млн. души. В България това са 19 хил. души за 2013 г. и близо 60 хил. души за периода 2011-2013.
  • Близо 997 хил. смъртни случаи са могли да бъдат предотвратени чрез по-добри широки публични здравни политики и интервенции (preventable deaths). Общият брой такива случаи за периода 2011-2013 г. е над 3 млн. души. Този измерител включва и част от споменатите вече 577 хил. случаи на смърт, които е можело да бъдат избегнати при по-навременна диагностика и по-добро качество на здравната услуга. В България това са 18,8 хил. души за 2013 г. и близо 55 хил. души за периода 2011-2013.

Случаите на смърт, които могат да бъдат избегнати или предотвратени, не са точен индикатор за измерване на ефективността на здравните услуги в една страна, но все пак могат да се използват като отправна точка за обща оценка на здравеопазването и свързани с него политики като здравното образование.

Смъртни случаи, които могат да бъдат избегнати

През 2013 г. в ЕС са починали 1,7 млн. души на възраст под 75 години, като над 577 хил. от тези случаи на смърт са могли да бъдат избегнати при условие, че починалото лице е имало достъп до навременна и качествена здравна услуга.Страните, в които най-малко на брой случаи на смърт е могло да бъдат избегнати са Франция, Испания, Кипър и Италия, а страните с най-много на брой такива случаи са Латвия, Литва, Румъния и България. Близо 80% от всички тези случаи в ЕС се отнасят до исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдови заболявания, рак на дебелото черво, рак на гърдата, хипертонични болести и пневмония.

Смъртни случаи, които могат да бъдат предотвратени

Евростат публикува и по-широк измерител на случаите на смърт, които могат да бъдат избегнати - тези, които могат да бъдат предотвратени. Тук се включват заболявания предизвикани от употребата на алкохол и тютюневи продукти, самоубийствата, както и случайни инциденти, довели до смъртоносни травми и други причини. Това е по-широк индикатор от броя на смъртните случаи, които могат да бъдат избегнати.През 2013 г. има цели десет страни, в които е имало относително повече предотвратими смъртни случаи от тези в България - Литва, Латвия, Унгария, Словакия, Румъния, Естония, Хърватия, Чехия, Полша и Словения.


Мястото на България

Интересното за данните у нас, е че по време на целия период 2011-2013 България е единствената страна, в която броят на смъртните случаи, които са могли да бъдат избегнати, са повече от броя на смъртните случаи, които е могло да бъдат предотвратени. В допълнение, България е единствената страна, в която се наблюдава ясна тенденция на увеличаване на броя на смъртните случаи, които е могло да бъдат предотвратени - от 229 на 246 на всеки 100 000 души население за периода 2011-2013 г.

Не сме сигурни на какво се дължи тази особеност на данните на Евростат, но (чисто теоретично) тя сочи, че навременното и качествено диагностициране и лечение на смъртоносни болести в България е по-сериозен проблем от този в други страни. Нещата стоят малко по-добре по отношение на широката здравна политика, където обаче е налице тенденция за влошаване на резултата, заради споменатата вече негативна тенденция за увеличаване на случаите на смърт, които е могло да бъдат предотвратени.