Цените на жилищата през 2015 г. с най-висок ръст за последните 7 години

След растеж от 4,7% през 2015 г., цените на жилищните имоти продължават да се покачват и през 2016 г.

В годините преди присъединяването на България към ЕС пазарът на имоти бе сред най-бързо развиващите се сектори в страната. Цените на жилищата се задържаха относително постоянни в началото на века, като първото по-чувствително покачване бе отчетено през 2003 г. Това постави началото на динамично развитие на пазара и средната цена на жилищата достигна 1 363 лв./кв.м. през 2008 г., отчитайки среден годишен ръст от 27% за периода 2002-2008 г. Притокът на чуждестранни капитали едновременно с високото търсене на имоти в България доведоха до утрояване на цените на жилищата в периода 2002-2008 г.

Именно поради това за мнозина бе изненада спукването на балона в жилищния сектор при последвалата икономическа криза и отлива на чуждестранни инвеститори. Последваха години на стагнация, като цели 8 години след силния спад пазарът на имоти в България остава далеч под върховете преди кризата.

Цени на жилищата по градове


След 5 поредни години на спад пазарът регистрира първи признаци на съживяване през 2014 г. и 2015 г.* - първите години на растеж след икономическия крах в страната. Последните официални данни на регионално ниво са от 2014 г., когато средната цена на жилищата в България е 870 лв./кв.м. Тогава цените на жилищата са най-високи в София, където средната цена достига 1 481 лв./кв.м. или цели 70% над средното ниво за страната. Цените на имотите по Черноморието се задържат традиционно високи, като Варна се нарежда на второ място (1 377 лв./кв.м.), следвана от Бургас (1 137 лв./кв.м.). Най-ниски остават цените в областните центрове в северозападна България, Кюстендил и Габрово.

Изменение на цените 1998-2016

Позитивни индикации се забелязват и в началото на 2016 г.*, след като през първото тримесечие цените на жилищата нараснаха с 3,4% спрямо края на 2015 г.


* Информацията в статията е базирана на официални данни, публикувани от НСИ. Данните за цените на жилищата до 2014 г. са извлечени от най-актуалните данни в раздел "Средни пазарни цени на жилища - национално ниво, областни градове". Средната цена на жилищата за 2015 г. и 2016 г. е изчислена на база "Пилотни индекси на цени на жилища" и "Индекси на цени на жилища". Важно е да се отбележи, че трите категории данни на НСИ не са директно съпоставими и съществува прекъсване на реда през 2015 г. Следователно, данните за 2015 г. и 2016 г. имат индикативен характер.