Свободните работни места: къде, колко и за каква заплата

Свободни са над 16 хиляди работни места, а средното предлагано заплащане е 647 лв.

Статията е подготвена за бр. 803 на бюлетина "Преглед на стопанската политика" на ИПИ.

Отворените данни на Агенцията по заетостта (АЗ) за свободните към 12 октомври 2016 г. работни места показват, че:

  • Свободни са 16 343 работни места, разпределени в 4 211 обяви;
  • Средната брутна заплата за свободните работни места в страната (изчислена на база 8-часов работен ден) е 647 лева
  • За едно работно място се борят 16 безработни лица, като на областно ниво те варират от под 10 души в София, Велико Търново и Кърджали до над 40 във Видин, Разград и Шумен.

Продължава практиката голяма част от обявите за работа да не съдържат информация за предлаганото заплащане или работното време. Информация и за двете съдържат едва 1 545 обяви (за общо 6 505 свободни работни места), което е съответно 37% от обявите и 40% от работните места. Този недостатък може да се разглежда като едно от обстоятелствата, които затрудняват трудовото посредничество и съответно намаляват ефективността на бюрата по труда.

Предлагано заплащане

Претеглена към броя на свободните работни места по различните обяви (тъй като по една обява може да има повече от едно заявено работно място), средната брутна заплата за свободните работни места в страната (изчислена на база 8-часов работен ден) е 647 лева. Това е чувствително по-ниско от средната брутна заплата за страната според НСИ (936 лв. по последни данни от м. юни 2016 г.).

За работа на минимална работна заплата обявите са 323 за общо 1 209 позиции (отново тук визираме само обяви, които съдържат информация както за заплащането, така и за продължителността на работното време). Още 156 обяви за общо 744 позиции са за работа до 460 лв., което е очакваното ниво на минималната работна заплата (МРЗ) от 1 януари 2017 г. По този начин общо 479 обяви и 1 953 работни места са за заплащане равно или по-ниско от нивото на МРЗ след по-малко от 3 месеца. Това са общо 31% от обявите и 30% от свободните позиции, за които има информация за предлаганото заплащане и продължителността на работното време.

В същото време едва 63 обяви за 302 работни места предлагат заплата от над 1 000 лв., от които близо от половината са в столицата. Трябва да се има предвид, че бюрото по труда, в което е подадена информация за свободно работно място, не винаги кореспондира с общината по месторабота. Например, към 12 октомври 2016 г. в Ихтиман се търсят 60 души, които да работят за месечно заплащане от 1 100 лв. като склададжии в съседната община Елин Пелин.

Сравнително ниският размер на предлаганото заплащане по свободните работни места в бюрата по труда в известна степен отразява характеристиките на работодателите и безработните, които използват бюрата по труда като средство за намиране на работа – публичен сектор, малки и средни предприятия с не особено атрактивни позиции от гледна точка на заплащането и условия на работа. Обикновено работодателите прибягват до по-скъпите услуги на агенции за подбор на персонал за по-експертни или високи позиции, за които заплащането е по-високо, а намирането на добри кадри – по-трудно.

Брой на безработните, борещи се за едно работно място

Според последните официални данни на АЗ за броя на регистрираните безработни лица (към м. август 2016 г.), те възлизат на 261 525 души. Съпоставката на техния брой по области и на броя на свободните към 12 октомври 2016 г. работни места показва, че:

  • Най-много безработни се борят за едно място в област Разград – 51 души, а най-малко – в област Кърджали (8 души), Велико Търново и столицата (по 9 души). Средно за страната за едно свободно работно място се борят 16 души.
  • В Северна България за едно място се борят 21 безработни, а в Южна България – 13 души. В комбинация с по-ниската заетост в много от областите в северната част на страната и високата безработица там, намирането на работа остава сериозно предизвикателство. 
Реклама