Медийният пазар в България с пореден ръст на приходите

Nova продължава да скъсява дистанцията до лидерa bTV, а филмите, сериалите и музикалните предавания остават най-гледаните издания през 2015 г.

Анализът в рамките на статията е базиран на данни от Piero97 - българска медийна агенция, която публикува ежегодно обзорни данни за пазара на реклама в България.

Общ преглед на пазара през 2015 г.

Пазарът на реклама в България остана динамичен и през 2015 г. с няколко значими събития:

  • Брутните приходи от реклама нарастват с 3% на годишна база до 523 млн. евро през 2015 г. По този начин пазарът отчита пета поредна година на растеж, благодарение основно на положителна динамика на приходите от телевизионна реклама.
  • За втора поредна година рекламата през алтернативните канали като радио, външна и онлайн реклама отчита двуцифрен темп на растеж.
  • Приходите от реклама в печатни издания се понижават с 4% на годишна база през 2015 г. и продължават тенденцията на спад от последните години.

bTV остава едноличен лидер по отношение на гледаемост...

През 2015 г. bTV* запазва лидерските си позиции по отношение на гледаемост (средно време прекарано от зрители без смяна на канал) и увеличава пазарния си дял от общото време прекарано от зрители пред телевизора както в София, така и в по-малките градове и населени места.

  • Зрителите на bTV остават пред канала средно 94 минути, спрямо 62 минути за Nova** и 17 минути за БНТ.
  • По отношение на регионалното разпределение, пазарният дял на bTV варира между 37% в София и 41% в малките градове спрямо съответно 24% и 28% за Nova.

... но губи позиции по отношение на приходи от реклама

Въпреки че bTV реализира по-висока гледаемост и повече минути средно на потребител през 2015 г., компанията отчита спад в пазарния си дял по отношение на приходите от реклама. През периода 2013-2015 г., брутните приходи от телевизионна реклама на bTV се увеличават с 4% спрямо среден ръст от 8% за сектора и 45% за Nova.

След придобиването ѝ от Modern Times Group през 2008 г., Nova започва да отчита значително подобрение в своите резултати. През 2015 г. пазарният дял на компанията достига 42,5% от брутните приходи от телевизионна реклама, като по този начин застигна доскоро едноличния лидер bTV.

Добрите резултати на Nova се дължат както на доброто представяне на националния канал Nova TV, така и на покачване на пазарния дял на нишови канали като Diema Family и Kino Nova. Именно в нишовите канали bTV губи позиции, като bTV Action, Comedy и Cinema губят общо 3,3 процентни пункта пазарен дял през 2015 г. По-ниската аудитория и гледаемост, но сходните резултати по отношение на брутните приходи от телевизионна реклама спрямо bTV дават индикация, че Nova успява успешно да таргетира определени групи потребители и по този начин постига по-високи цени за рекламно време.

Най-гледани телевизионни предавания

Телевизионните сериали и филмите остават най-гледаните предавания, макар и делът им да спада до 23,4% през 2015 г. спрямо 29,5% година по-рано. Втори по гледаемост са музикалните предавания с 14,4% дял през 2015 г., следвани от новинарските емисии с 8,4%. За сравнение, рекламните блокове заемат 6,5% от общото телевизионно излъчване през 2015 г.


* Nova се отнася до Нова Броудкастинг Груп, която притежава националния канал Nova TV, заедно с каналите Kino Nova, Nova Sport, Diema, Diema Sport, Diema Family, както и други сайтове и радио предавания.

** bTV се отнася до бТВ Медия Груп, която притежава националния канал бТВ, заедно с bTV Comedy, bTV Action, Ring.bg, bTV Cinema, bTV Lady, както и други сайтове и радио предавания.

Сподели статията