Къде учат студентите в България

По съотношение на броя студенти към населението столицата се нарежда на второ място, а от 2006 г. насам първенец е Велико Търново, където през 2016/2017 г. студенти са 90 от всеки 1000 души

През учебната 2016/2017 г. броят на студентите в страната намалява за пета поредна година, достигайки 243 199 души. Това е с близо 40 хиляди души по-малко отколкото в началото на десетилетието, като основната причина за този спад е намаляването на броя на населението и ниската раждаемост в средата на 90-те години.

Най-много студенти има в столицата - 101 504, което е близо 42% от всички студенти. На второ място е област Пловдив с 36 868, а на трето област Варна (26 886). По съотношение на броя студенти към населението столицата се нарежда на второ място със 77 студента на всеки 1000 души население, а от 2006 г. насам първенец е Велико Търново, където през 2016/2017 г. студенти са 90 от всеки 1000 души. Третото място си делят Варна, Габрово и Пловдив с около 55-57 студента на всеки 1000 души население.

Прави впечатление намаляващият дял на студентите в частни висши учебни заведения, което може донякъде да се обясни с все по-лесния достъп до държавните ВУЗ-ове (в някои от тях дори се наблюдава наличие на повече места, отколкото са кандидатстващите). Тенденцията е делът да студентите в частни университети и колежи да намалява, като спад на техния относителен дял е от 20,4% през 2010/2011 до 13,9% през 2016/2017.

През учебната 2016/2017 г. 69,4% от студентите учат в редовна форма на обучение, 25,5% са в задочна или вечерна форма на обучение, а 5,1% в дистанционна форма на обучение. Тук промени не се забелязват, но фактът че 69% от студентите учат в редовна форма на обучение, вероятно е и една от основните причини за вътрешната миграция на младите хора, към населените места и области с висши учебни заведения.