Инфлацията се завърна в края на 2016 г.

Последните данни на националната статистика показват, че индексът на потребителските цени през декември 2016 г. се покачва с 0,1% спрямо декември 2015 г.

Това е първото увеличение от година и половина насам, като основните причини за него са по-високите цени на храните, безалкохолните напитки и тютюневите изделия. Последното нарастване на потребителските цени на годишна база беше отчетено в периода март-май 2015 г.

Повечето прогнози сочат, че годишната инфлация в страната през 2017 г. ще достигне 1%.

Източници