Само 17% от безработните се явяват на конкурси, изпити или интервюта

Последните данни на НСИ показват, че само 17% от безработните търсят работа като се явяват на конкурси, изпити или интервюта. Въпреки че голяма част от безработните търсят работа по различни канали, в повечето случаи усилията са насочени към възможности за директен контакт, а услугите за трудово посредничество се заобикалят.

Най-голям дял от безработните в България търсят съдействието на роднини и познати (73,6% с тенденция към увеличаване), а около 50% отиват директно при потенциални работодатели, като този подход става по-малко популярен през последните години. Едва 38% от безработните ползват услугите на държавните бюра по труда - една от причините за разминаването на данните за нивото на безработица публикувани от Агенция по заетостта и НСИ.

Числа на фокус
73,6%
от безработните българи търсят съдействието на роднини и познати, когато се опитват да си намерят работа.
17%

Делът на безработните българи, които търсят работа като се явяват на конкурси, изпити или интервюта.

Източници