По-ниска безработица и по-висока заетост през 2016 г.

Според последните данни на НСИ 2016 г. е била третата поред, в която се отчита ръст на заетостта и спад на безработицата сред населението на възраст 15-64 г. Коефициентът на заетост достига 63,4%, като по-високо ниво е било регистрирано само през 2008 г. Безработицата спада до 7,7%, което е най-ниското ниво от 2009 г. насам.

Въпреки подобрението на тези коефициенти, броят на заетите в икономиката намалява спрямо 2015 г. Това е признак, че възстановяването на пазара на труда може би е към своя край - ръстът на заетостта на практика се дължи на това че броят на населението във възрастовата група 15-64 г. е намалял по-бързо от броя на работещите в същата възрастова група.


Източници