Разходите за труд ускоряват ръста си за трета година

Разходите за труд на работодателите в България ускориха своя ръст за трета поредна година през 2016 г., нараствайки със 7,8% спрямо 2015 г., според календарно изгладените данни на НСИ. Това е най-високият ръст от 2009 г. насам, но е все още далече от рекордното увеличение с 26,2% регистрирано през 2008 г.

Най-висок ръст регистрира сектора култура, спорт и развлечения (15,9%), докато в строителството ръстът е най-нисък (5,6%), вероятно поради слабата строителна активност и ниското усвояване на европейски средства през 2016 г.

Около 80% от разходите за труд на работодателите се формират от разходи за заплати, докато социалните и здравните осигуровки формират около 15%. Високият ръст на разходите за труд в икономики като българската са нормално явление, но много често темпът на растеж надминава този на производителността на труда, което може да доведе до загуба на конкурентоспособност в дългосрочен план.

Източници