Толерантност по света и у нас

България заема 47-ма позиция в света според глобалния индекс на толерантност

Една наболяла тема през последните години е нивото на толерантност по света - отношението спрямо етническите малцинства и хората с нетрадиционна сексуална ориентация. В рамките на тази статия ще разгледаме кои са най-толерантните страни по света според класацията на Legatum Institute.

Важно е да се отбележи, че класацията се базира на резултати от социологически проучвания, в рамките на които анкетираните от всяка страна посочват какво според тях е нивото на толерантност в съответната държава. По този начин Индексът на толерантност наподобява методологията на изчисление на Индекса на щастието по света. Поради липса на детайлна разбивка на резултати за всички държави, графиките в тази статия показват позицията на страните в света, вместо реалната стойност на Индекса на толерантност.

Резултати по света

Световната класация през 2015 г. се оглавява от страни, разположени на три различни континента. Това са Канада, Исландия и Нова Зеландия. Над 90% от анкетираните в тези държави посочват, че тяхната страна е добро място за живеене за етнически малцинства, a по отношение на хората с нетрадиционна сексуална ориентация, резултатите в Канада и Исландия надхвърлят 79%.

В други страни като Индия и Русия по-малко от 60% от хората считат, че тяхната държава е добро място за етнически малцинства и едва 11-12% считат, че съществува толерантност по отношение на хората с нетрадиционна сексуална ориентация.

Донякъде очаквано, нивото на толерантност изглежда е обвързано с цялостното развитие на една икономика и доходите в нея. Сред първенците в световната класация са основно държави от Европа и Северна Америка, както и по-богатите икономики от Азия и Тихоокеанския регион. Има обаче едно голямо изключение - Централна и Южна Америка. Това е регион с редица представители в топ 50 на света, като Уругвай и Бразилия заемат съответно 7-ма и 15-та позиция, въпреки сравнително слабото си икономическо развитие.

България

България заема 47-ма позиция в света, което поставя страната над средните нива в Европа. Нещо повече, България изпреварва 9 държави от Европейския съюз, макар и те да са основно от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Данните показват видимо разграничение между Западна Европа, където толерантността остава висока, и ЦИЕ, където страните заемат между 35-та и 119-та позиция в света. Въпреки това, България е сред първенците в региона, като единствено Словения и Унгария демонстрират по-високи нива на толерантност в рамките на ЦИЕ. 


Нещо повече - България изпреварва всички съседни държави и заема първа позиция в Югоизточна Европа през 2015 г. Това е значително подобрение спрямо предходното издание на доклада (2011 г.), когато Румъния, Гърция и Сърбия регистрират по-високи нива на толерантност, а Македония се нарежда непосредствено зад България.

Важно е да се отбележи, че резултатите от изследването са индикативни и базирани на собствените възприятия на анкетираните по отношение на нивото на толерантност в съответната държава. По този начин резултатите в рамките на един период или измененията между периодите може да се дължи на различната структура на извадката или краткотрайни обществени настроения в отделните държави.


Методология

Индексът на толерантност е базиран на социологическо проучване, в рамките на което анкетираните отговарят на два въпроса:

  • Вашето населено място добро или лошо място за живеене е по отношение на етнически малцинства?
  • Вашето населено място добро или лошо място за живеене е по отношение на хора с нетрадиционна сексуална ориентация?

Въпросите се задават на представителна извадка от всяка държава (около 1 000 души средно на държава). Резултатите се обобщават и се изчислява какъв процент от анкетираните са отговорили с "да" на всеки от въпросите. Двата въпроса (величини) се взимат с равно тегло. Така например, ако 90% от анкетираните са отговорили положително на първия въпрос и 80% на втория, то средният резултат за страната ще бъде 85%.

Сподели статията