Всички възможни управленски коалиции

Нашите изчисления показват, че има само 4 реално възможни управленски коалиции, които да гарантират над 120 народни представителя за управляващите.

Във всяка една от тях участва ГЕРБ, като те са съответно: ГЕРБ-ОП-ВОЛЯ, ГЕРБ-ДПС-ВОЛЯ, ГЕРБ-ОП и ГЕРБ-ДПС.

Графиката е направена на база три презумпции:

  1. Във властта трябва да участва или ГЕРБ или БСП
  2. БСП не може да се коалира с ГЕРБ
  3. ОП не могат да се коалират с ДПС
Източници