Износът нараства за седми пореден месец

Според предварителните данни на НСИ износът на България през февруари 2017 г. е нараснал с 16,3% спрямо февруари 2016 г. Ръстът на износа към страни от ЕС е 10,6% на годишна база, а към държави извън съюза увеличението е 27,2% - най-сериозното годишно увеличение от март 2015 г. насам.

Сред европейските страни, към които номиналният ръст на износа (в млн. лв.) е най-голям, се нареждат Германия, Холандия и Румъния, а сред третите страни това са Египет и Китай.

Трябва да се има предвид, че първото полугодие на 2016 г. беше сравнително слабо за българските износители, поради което годишните увеличения на този етап говорят по-скоро за възвръщане на позиции, отколкото за трайни положителни тенденции по отношение на международната конкурентоспособност на българските предприятия.


Реклама
Източници