Доходите са нараснали с 4,2% през 2016 г.

Средногодишният доход на лице от домакинството в страната е достигнал 4 989 лв. през 2016 г. Това е с 4,2% по-високо ниво от регистрираното през 2015 г. и е шестата поредна година на растеж.

Правят впечатление две неща: леко намаляващият дял на доходите на домакинствата от работна заплата и увеличаващият се дял на доходите от пенсии. Причина за това е най-вероятно по-бавното създаване на работни места през 2016 г. в съчетание със застаряващото население.

От данните се вижда, че увеличението на средната заплата през 2016 г., макар значително, не успява да доведе до подобряване на структурата на дохода на домакинствата. По принцип за подобрение се счита повишаване на относителния дял на доходите от работна заплата в общия доход.

Източници