Покупателната способност на домакинствата нараства

Последните данни на НСИ за доходите и разходите на българските домакинства ни позволяват да направим сравнение между покупателната способност на средностатистическото домакинство през 2016 и 2010 г. За целта условно разделяме целия доход на домакинството на средногодишната цена на съответната стока в подходяща мерна единица (килограм, литър или брой).

Вижда се, че в сравнение с 2010 г. българските домакинства могат да закупят по-големи количества от всички основни хранителни стоки. Най-голям е ръстът при свинското месо (51%), яйцата (43%) и ориза (42%), а най-малък - при кашкавала (21%), млечните масла (12%) и сиренето (8%).

Наблюдението на НСИ е тримесечно и включва 3060 домакинства, а методологията е достъпна тук.

Източници