Строителният сектор в ЕС ускорява своето възстановяване

Производството в строителния сектор в ЕС е нараснало с 5,2% на годишна база през февруари, което е най-високият ръст на сектора от началото на 2014 г. Всъщност ако не броим първите 4 месеца на 2014 г., когато строителният сектор нараства "нестандартно" силно за този период, растежът през февруари е най-силният от началото на 2007 г., т.е. от периода преди началото на Голямата рецесия.

Силен растеж се забелязва както при сградното сторителство, така и при гражданското строителство, което много анализатори отчасти обясняват с относително благоприятния климат през февруари.

По-осезаемото възстановяване в строителния сектор на ЕС започна да се усеща още през втората половина на 2016 г. и ако тенденцията се запази се очаква това да даде голям тласък на икономическия растеж в Европа. Причината е, че строителството заема около 50% от брутното капиталообразуване (инвестициите) на стария континент. Ускореното усвояване на европейски средства за инфраструктура тази година в по-бедните страни в ЕС е още един фактор, който се очаква да даде тласък на строителния сектор.

Източници